15. aprill 1998 kell 22:00

Lühiuudised

Riigikogu kiitis eile ühehäälselt heaks hoiuste tagamise fondi seaduse eelnõu.

Riigikogu liikme Kalev Kuke ja valitsuse eelnõu ühendatud variandi poolt hääletas 73 riigikogu liiget.

Rahandusminister Mart Opmann ütles riigikogus, et seadus peab rakenduma 1. juulil ning loodetavasti jõuab Eesti Pank selleks ajaks korda ajada kõik fondi tööga seotud tehnilised küsimused.

Seadus näeb ette hoiuste tagatisena kuni 700 miljoni kroonist riigi garantiid juhul, kui mõni pank pankrotistub või on sellele välja kuulutatud moratoorium. Riik annab garantii fondi poolt võimalike vapustuste korral võetavale laenule. BNS

Riigikogu võttis eile vastu sotsiaalmaksu seaduse eelnõu, mis isikustab kogutava tulu- ja sotsiaalmaksu ning on tulevase pensioni baasiks.

Sotsiaalmaksu seaduse poolt oli 65 ja vastu 12 riigikogu liiget, kaks jäid erapooletuks.

Sotsiaalmaksu seadus sätestab isiklike panuste registreerimise ja on esimene aste uuest kolmesambalisest pensionisüsteemist.

Teenitud palgalt makstav sotsiaalmaks on riikliku pensionikindlustuse tuluallikas, mis peab tagama pensioni baastaseme. Sotsiaalmaks jääb tööandja maksuks ja seda ei jagata töövõtja ja tööandja vahel.

Sotsiaalmaksul ei ole lage ja see muutub isikustatud maksuks, kuna tööandja deklareerib makstud summad iga töövõtja kohta eraldi.

Sotsiaalmaksu seadus on esimene pensioni kolme samba süsteemi alustamist tagav riiklik mehhanism.

Tänavu suvel käivituv kolmesambaline süsteem põhineb riiklikul pensionikindlustusel, vabatahtlikul pensionikindlustusel ja kohustuslikul kogumisprintsiibil.

Sotsiaalmaksu seadus jõustub tuleva aasta 1. jaanuaril. BNS

Suures osas Hoiupangale kuuluv Läti Zemes Banka teenis märtsis 12 000 ja esimeses kvartalis 59 000 latti puhaskasumit.

Panga bilansimaht kahanes 10,7 protsendi ehk 5,985 miljoni lati võrra 49,755 miljonile latile veebruari lõpu 55,74 miljonilt latilt.

Zemes Banka laenuportfelli maht oli 28,836 miljonit latti ja väärtpaberiportfelli maht 1,589 miljonit latti.

Zemes Bankas on nõudmiseni hoiuseid 19,468 miljonit latti ja tähtajalisi hoiuseid 6,513 miljonit latti.

Veebruari lõpus oli Zemes bilansimahult kümnes pank Lätis. BNS

Tallinna mootorsõidukimaksust oli aprilliks laekunud vaid kolm miljonit aastaks kavandatud 27 mln kroonist.

Kuna maksu tasumise tähtaeg, 1. mai, läheneb, on viimastel päevadel laekumised kasvanud, ütles rahandusameti juhataja Heino Tonsiver.

Samas avaldas Tonsiver arvamust, et tänavu laekub linnaeelarvesse maksu kavandatud mahus, kuna harjumisaeg on möödas.

Mullu ja tunamullu mootorsõidukimaksu kavandatud mahus ei laekunud, ent see oli Tonsiveri sõnul tingitud liiga optimistlikust prognoosist ja aasta keskel kehtima hakanud soodustustest invaliididele ja lastega peredele. BNS

Rõivatootja Baltika esimese kvartali auditeerimata ja konsolideerimata puhaskasum oli 4,7 mln krooni, mis on 35% ehk 1,2 mln krooni enam kui mullu samal ajal.

1998. a 16 mln kroonisest puhaskasumi prognoosist on täidetud 29,3 protsenti, ütles ASi Baltika juhatuse esimees Meelis Milder.

Baltika kolme kuu netokäive moodustas 65 mln kr, kasvades võrreldes 1997. a sama perioodiga 28%. Tänavusest käibeprognoosist on ettevõte seega täitnud 26%.

Toodangu müük kasvas võrreldes eelmise aasta kolme kuuga Eestis 18,5%, Balti riikides 38,6%. BNS

Automüüja AS Fakto aktsionärid otsustasid teisipäevasel üldkoosolekul määrata firma nõukogu aastapreemiaks tänavuse eelarve täitmisel 5% puhaskasumist.

Nõukogu nelja liikme vahel jaotab raha nõukogu esimees, kusjuures tema isiklik osa ei tohi ületada 50% kogusummast.

Aastapreemia maksmine toimub pärast majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäride poolt, ütles Fakto juhatuse esimees Toivo Urva.

ASi Fakto aktsionärid kinnitasid üldkoosolekul ettepaneku maksta 1997. a eest dividende 65 senti aktsia kohta. Urva sõnul jaotatakse dividendideks 1 072 540 krooni 4,8 miljoni suurusest 1997. aasta puhaskasumist. BNS

Automüüja AS Nissan Balti soovib sel aastal Leedus kui suurima kasvupotentsiaaliga Balti riigis leida tugeva ja arenemisvõimelise partneri.

«Välistatud ei ole ka investeeringud selle eesmärgi täitmiseks,» märkis Nissan Balti emafirma Fakto juhatuse esimees Toivo Urva.

Kui mullu oli kõigis Balti riikides uute autode müügimahu juurdekasv kahekordne, siis tänavu nii suurt kasvu enam ei planeerita, rääkis Urva. BNS

Suusa- ja mööblitootja ASi Viisnurk I kvartali müügi netokäive oli 36,1 mln krooni ning puhaskasum 1,15 mln krooni.

Mullu olid vastava perioodi tulemused 32,6 mln kr käivet, 1,4 mln kasumit.

Ettevõtte esimese kvartali majandustulemused on üldjoontes plaanipärased, ütles Viisnurga finantsdirektor Andrus Aljas. Põhiosa kasumist teenib Viisnurk oma tegevuse hooajalisuse tõttu II ja III kvartalis. BNS

Eilsesse Äripäeva sattus toimetuse süül vigu.

Arvo Haug on ASi Tallinna Linnaapteek nõukogus. Liina Tõnisson Tondi Majahoolduse OÜ, ASi Signaal, EAB Vara ASi nõukogus. Ülo Tärno ASis Tallinna Vesi, ASis Mustamäe Haljastus, Tallinna TTKs. Tiit Ulas ASis Tallinna Vesi, OÜs Kopli Hoonete Hooldus ja Jäätmekeskuse ASis. ÄP

Hetkel kuum