19. aprill 1998 kell 22:00

Seadmed olgu märgistatud

Iga tarnitav masin peab olema varustatud püsiva ja hästi loetava märgistusega, mis sisaldab vähemalt:

- valmistaja nime ja aadressi;

- valmistusaasta;

- seeria- või tüübitähise.

Lisaks eelnevale on ELis kohustuslik:

- vastavusmärk CE;

- seerianumber.

Kui tarnija vaevub võrdlema masina märgistuses ja vastavusavalduses toodud andmeid, siis väldib ta müümisel lisakulutusi ja muid ebameeldivusi.

Juriidilisest isikust tarnijat saab trahvida kuni 75 000 krooniga toote nõuetekohasust tõendavate dokumentide mitteesitamise eest või tootele vastavusmärgi ebaseadusliku paigaldamise eest.

Hetkel kuum