21. aprill 1998 kell 22:00

Pankade vaidlus taas riigikohtus

Avalduses viitab Kaasik Riigi Teataja lisas avaldatud Eesti Panga nõukogu 1997. a 9. septembri otsusele, millega ilma põhjendusi toomata tühistati Innovatsioonipanga tegevuslitsents.

Kaasik leiab oma avalduses, et riigikohtu halduskolleegiumi 20. veebruari määrus avab võimaluse kohtupraktikale, mis aktsepteerib olukorra, kus õigussubjekt ei saa samaaegselt tema õiguste kitsendamisega teada selle põhjustest ja motiividest.

Viktor Kaasik juhib riigikohtu tähelepanu, et tema määruses ettekirjutatud nõue analüüsida Innovatsioonipanga tegevuse ning vaidlusaluse keskpanga nõukogu otsuse sisulist seost ja aluseid ei ole halduskohtus teostatav, sest nende seoste lahendamine kuulub tsiviilõigusliku vaidluse alla.

Eesti Panga esindaja Aare Tark on seda meelt, et Innovatsioonipanga avaldusega kohtuvea parandamiseks soovitakse tegelikult protsessi venitada. Riigikohus on juba selgelt öelnud, millised nõuded esitatakse haldusaktile, sõnas Tark. Kaasik esitas samu väiteid juba kassatsioonikaebuses, mille riigikohus jättis rahuldamata.

Hetkel kuum