10. mai 1998 kell 22:00

Kuidas on ettevõttes paika pandud tulevikustrateegia?

Ettevõtte juhatus koostab oma nägemuse kaheks-kolmeks aastaks. Kava arutab seejärel läbi aktsiaseltsi nõukogu.

Nõukogu pole üldreeglina esimese korraga arengukava kinnitanud, vaid on teinud märkusi ning lisanud omapoolseid äriideid.

Arengustrateegia väljatöötamiseks korraldatakse ka ajurünnakuid, mingit ranget korda nende läbiviimiseks ei ole.

Viimati pandi ettevõtte strateegia peamised punktid kirja eelmisel aastal. Peensusteni me strateegiat laiale üldsusele ei teatanud, vähem detailselt anname sellest teada aktsionäride üldkoosolekutel.

Kõike ei saa eriti börsiettevõtte puhul välja öelda, kui asjad on suhteliselt konfidentsiaalsed või ei ole mõned läbirääkimised veel teatud arengustaadiumini jõudnud.

Arengustrateegia on juhatuse aruande üks koostisosa, nii et üldkoosolekul me seda eraldi punktina ei käsitle.

Meil on koostatud üldisemas plaanis vaade viieteistkümne aasta peale ette, täpsustatud plaanid on tehtud kolmeks aastaks. Pikemaajalisem plaan on korra paika pandud, kolmeks aastaks tehtud kava vaatame igal aastal üle. Strateegia aruteludesse kaasab juhatus ka firma tippspetsialistid.

Kava peamised punktid on müügikogus, võimalikud müügihinnad ja kulutused.

Praeguseks on strateegia arutamine kujunenud sujuvaks protsessiks, aastatel 1993--94 alustasime ajurünnakutega.

Kord kvartalis toimuvatel nõukogu koosolekutel on üks küsimus sageli lähitulevik. Kuulame ära ettepanekud, mis tulevad ühelt või teiselt tütarettevõttelt (missuguseid investeeringuid tuleks teha, kuidas peaks välja nägema tootearendus).

Teiselt poolt avaldab nõukogu oma seisukoha ja kahe peale kokku tehakse tütarettevõtete arengustrateegia valmis.

Kui on tegemist üle miljoni krooni suuruste investeeringutega, siis kõigepealt peab need heaks kiitma tütarettevõtte nõukogu ja seejärel ka emaettevõtte nõukogu. Lähiaastatel on kavas iga aasta investeerida vähemalt 30 miljonit krooni.

Üldjuhul räägime me kolmeaastasest strateegiast. Pikemalt (10--15 aastat) vaatame me ette energiapoliitika osas (kas minna üle soojatootmisele, aurutootmisele jne).

Teistest sagedamini -- vähemalt kord poolaastas kohtuvad strateegia arutamiseks meie müügifirmade ja agentide esindajad.

Hetkel kuum