14. mai 1998 kell 22:00

Kas Eestis tuleks kehtestada õppemaks?

Mina sisuliselt olen õppemaksu poolt. Eestis võiks kehtestada teatud koolides, teatud ainete õppimiseks õppemaksu.

Alati peaks olema võimalik vabalt kooli ja haridust valida. Samas peaks osas koolides olema ka edaspidi võimalik haridust omada tasuta.

Kunagi ei ole välistatud iseõppimine. Ühe võimalusena näeksin veel seda, et iseõppijatel oleks võimalik mingi tasu eest sooritada eksam ja see sama ainepunkt enda jaoks kätte saada. Tuleb ära määrata, millistes koolides on õppimine tasuline ja millistes mitte, et inimene last kooli pannes teab, et ta peab selle eest maksma ja et teises koolis on sama asi võimalik omandada ka tasuta. Inimesel on valikuvõimalus ja samas riigieelarve koormus sellega väheneks.

Ma arvan, et õppemaksu võiks kehtestada alates gümnaasiumi tasemest. Ülikoolis õppimine peaks kindlasti olema tasuline. Kõrghariduse omandamine on ka mujal maailmas tasuline.

Ma ei ole üldiselt selle poolt, et kehtes-tatakse õppemaks. Inimeste palk on selleks veel liiga väike. Õppemaks oleks täiendavaks koormuseks ja paljudel ei ole lihtsalt võimalik astuda sinna kooli, kus on kehtestatud õppemaks.

Alles hiljuti oli ajakirjanduses kirjas, et 10 000 last ei võta õppetööst isegi praegu osa, kui õppemaksu ei ole.

Õppemaksu kehtestamise korral võib see arv suureneda. Fakt on see, et ikkagi on veel päris raske ja eriti sellistel perekondadel, kus on palju koolilapsi. Üldharidus peaks olema kindlasti ilma õppemaksuta. Kui kehtestada osas üldhariduskoolidest õppemaks, siis on fakt see, et kõik lähevad sellisesse kooli, kus õppemaksu ei ole.

Kui kõrgharidus muuta tasuliseks, siis võib juhtuda nii, et sellised andekad inimesed, kellel ei ole raha õppemaksu maksta, võivad ülikoolist üldse kõrvale jääda. Õppelaenu abil on väga raske õppida. See on õrn teema, sest üks osa, kellel raha ei ole, jääb kõrgkoolist eemale. Samas aga kõik need, kellel raha on, võib-olla ei tahagi kõrgharidust omada.

Hetkel kuum