20. mai 1998 kell 22:00

Kapital peab lahendama mitme tundmatuga võrrandi

Sündmused Tallinna börsil on hakanud arenema enneolematu kiirusega. Neid lükkavad tagant domineerivalt negatiivsed uudised. Haav, mida seni ainult ettevaatlikult tuimestati, on lahti opereeritud. Vaieldamatult hoiavad meeli enim pinevil sündmused, mis said alguse Hoiupanga emissiooni päästmisest. Hansapanga ja Hoiupanga liitumiskõneluste kulg sõltub just nende sündmuste arengust.

Kui liitumine leiab aset esialgse suhtega 63/37 Hansapanga kasuks, poleks see kooskõlas praeguse turusituatsiooniga -- Hansapanga aktsionärid jääksid selgelt kaotajaks pooleks. Kui lähtuda Hansapanga aktsia puhul turuhinnast 81,75 kr ja Hoiupanga puhul hinnast 18,20 kr, peaks liitumissuhe olema 69/31. See tähendaks lähtumist ainult pankade hetketuruväärtusest. Kuid Hoiupanka ootavad tõenäoliselt ees pikaajalised kohtuprotsessid oma endiste juhtivtöötajate vastu. Nende protsesside käik võib suurel määral muuta eelkõige Hoiupanga aktsia hinda, kaudselt kogu pangasektorit ja börsi, ja vaevalt et paremuse poole.

30. aprilli seisuga oli Hoiupanga omakapital 1,009 miljardit kr. Nimetatud summa annaks Hoiupanga aktsia raamatupidamislikuks hinnaks 12,93 kr. Kõik, mis on üle selle, on ehitatud n-ö lootustele, et Hoiupank suudab tulevikus midagi ära teha. Kas siis iseseisvalt jätkates või Hansapangaga liidetult.

Turu kui terviku seisukohalt pole ükski lahendus 100% hea. Kui ühinemine Hansapangaga taas nurjub (esialgsetel tingimustel 63-37 kukuks liitumine ilmselt kolinal läbi), on Hansapanga maine saanud tõsiselt kahjustada nii meil kui läänes. Kuid see-eest on Hansapank end säästnud Hoiupangast ületulnud probleemidest. Muidu peaks Hansapank kui Hoiupanga õigusjärglane hakkama kohut käima endiste Hoiupanga töötajatega.

Üksi jäänud Hoiupank ei täidaks enam kapitalinõudeid ja Eesti Pank oleks sunnitud kehtestama moratooriumi. See vallandaks paanika ja võib-olla isegi sotsiaalsed rahutused: pank on pensionäride raha maha mänginud.

On tõenäoline, et Eesti Pank soovib Hoiupanga siis-ki kellegagi liita. Kui mõned osapooled (näiteks Hoiupanga aktsionärid, Hoiupanga Töötajate AS) tahavad kramplikult 63/37 suhtest kinni hoida, peab Eesti Pank andma Hansapangale lisagarantiisid puhuks, kui Hoiupank ei saa tagasi hiigellaenu 225 miljonit krooni. Sest teatud määral on ka Eesti Pank kujunenud situatsioonis vastutav. Ent ka siis on vaja tugevat lobitööd Hansapanga aktsionäride hulgas, et veenda neid ebasoodsa tehinguga nõustuma.

Ma ei välistaks ka varianti, mille puhul Hoiupank liidetakse hoopis Ühispangaga, iseäranis siis, kui Hoiupank ei võta Hansapanga uusi tingimusi vastu. Moraalse võidu on Hansapanga ja Hoiupanga kemplemisest saanud niigi taas Ühispank. Olgugi et Ühispangal on käsil Tallinna Panga liitmine, oleks koeral saba maha raiutud mitte kahe, vaid ühe löögiga. Ühispank kindlustaks veelgi oma positsiooni Balti riikide suurima, aga võib-olla ka võimsaima pangana. Hoiupank kui endine peami-ne konkurent oleks just paras väljakutse Ühispangale.

Kuni suurema, ent vaevalt lõpliku selguse saabumiseni jääb Hansapanga aktsia Tallinna börsi liideraktsiaks. Tehnilise analüüsi järgi on Hansapanga aktsial tugev toetus 70--75 krooni ringis: nii madalale langes hind eelmise börsikriisi ajal. Pärast seda hakkas hind küllaltki kiiresti tõusma. Kuna need faktid on paljudel meeles, toimib psühholoogiline efekt, mille järgi langemist nii madalale seostatakse põhja kättejõudmisega ja hinna pöördumisega tõusule.

Väikeaktsionäridel tasuks sündmuste käigul silm peal hoida, sest nii suuri võimalusi vaevalt et niipea tuleb.

Hetkel kuum