1. juuni 1998 kell 22:00

Rakvere tahab püüda Tallinnast tulijaid

Rakvere tahab saada üheks neist paikadest, kuhu investorid, kellel Tallinnas kitsaks jääb, oma raha paigutaksid. Lääne-Virumaa ja tema pealinn pole küll nii ahvatlevad kui Ida-Virumaa, aga see-eest on siin suhteliselt rahulik ja kindel majandada ning enamik sellest, mis erastamist väärt, juba erastatud.

Rakvere kui turvalinna ja Lääne-Virumaa mainet tervikuna kisuvad alla aga külaliskurjategijad ja motiivita tapjad. Paljuski just seetõttu on Lääne-Virumaa kuritegevuse näitajatelt Eestis seitsmendal kohal, platseerudes Tallinna, Ida-Virumaa, Tartu, Harjumaa, Pärnu ja Narva järele. Naabermaakondadest Järvast ja Jõgevast on Lääne-Virumaal kuritegusid ligikaudu kaks korda rohkem.

Külalised tulevad suures osas Ida-Virumaalt ja Narvast ning neist jäävad maha rüüstatud korterid, maha lõigatud elektriliinid, tapetud metsloomad. Piisab sellest, et mõne jõugu ninamees vabaneb vanglast, ning elamurajoonis tehakse tühjaks 5--6 korterit.

Motiivita tapjad on põhiliselt need, kes teo toime pannud joobes.

Joomine põhjustab kuritegevust ka selle kaudu, et lapsed, kellel pole õiget kodu või kelle isalt-emalt on vanemlikud õigused ära võetud, põgenevad hoolekandeasutustest ja hulguvad ringi nälja pärast varastades.

Tööle paljud töötud hakata ei taha ega hakkagi. Kellele on vastumeelne sulase seisus, kes on juba tööst võõrdunud. Lääne-Viru maaettevõtjad laiutavad käsi: tööd on, tegijaid pole.

Vaatamata kõigele kuritegevus Lääne-Virumaal stabiliseerub. Iseseisvumise ootamise aegne madalseis ning krooni saabumise järgne plahvatuslik kasv on möödas. Ollakse jõudmas esimese Eesti Vabariigi tasemele.

Rakvere turvalisust hoiab peale politsei veel neli turvafirmat ning see turg on jagatud.

Väljakutseid aga eriti sageli pole. Põhiliselt kihutatakse valvatavatele objektidele hommikuti, kaupluste avamise aegu, kui avajad valvesignalisatsiooni koode valesti vajutavad.

Hetkel kuum