16. juuni 1998 kell 22:00

Eesti Maapanga päästmise programm

On olemas lihtne ja ker-gesti teostatav lahendus, kuidas päästa Maapank ja tagastada eraisikutele ja firmadele raha maksimaalselt ühe nädala jooksul.

Esimene samm: riik peab võtma panga oma kontrolli alla. See pole keeruline, sest pangas on kõige rohkem riigi raha ja moratooriumi või pankroti väljakuulutamine tähendabki panga võtmist riigi kontrolli alla. Kõik inimesed ASist Nordika Kindlustus või mõnest teisest firmast peavad lahkuma Maapanga juhtivorganitest.

Teine samm: kõik organisatsioonid, asutused, firmad, eraisikud jne, kelle raha on külmutatud Maapangas ja kes tahavad oma raha tagasi saada, peavad teostama kõik oma arveldused kahe lähima aasta jooksul ainult Maapanga kaudu.

Kui sellisest kohustusest kinni ei peeta, siis järgneb suur trahv. Samuti saab riik esitada tingimuse, et kui tahate oma raha tagasi saada, siis peate sulgema kõik oma arvelduskontod teistes kommertspankades.

Kui nii tehakse, siis on riik nõus garanteerima külmutatud raha tagastamise ühe nädala jooksul ning on garantiiks ka edaspidi.

Kolmas samm: muidugi, natuke raha on vaja, et otsekohe tööd alustada. Selleks pole vaja ära kasutada valitsuse reserve või midagi sellesarnast. Aitab ühe küllaldaselt suure riigiasutuse pangakontode üleviimisest mõnest teisest kommertspangast Maapanka.

Ma pakun seda plaani avalikkusele arutamiseks ning pakun oma kandidatuuri Maapanga juhatuse esimehe ametikohale selle plaani elluviimiseks Eesti riigi ja rahva huvides.

Plaan on lihtne ja arusaadav ning välistab kuritarvitamiste võimalusi mõnede ärigruppide huvides. Alternatiive ei ole.

Hetkel kuum