5. juuli 1998 kell 22:00

Nõrk maksekord tapab autovedajad

Makseketis klient--ekspedeerija--vedaja tähtaegadest mittekinnipidamine on habemega probleem. Nüüd lisanduvad ketti liisingufirmad, kes tahavad ERAA müügiaktsioonis müüdud 320 veoki eest vedajalt pooleaastase maksepuhkuse lõppemisel liisingumaksetes kätte saada ligi poolt mld krooni.

Liisingufirmade lisandumine makseketti peab korrastama maksetähtaegadest kinnipidamise transpordis.

Makseketi mittetöötamisel jäävad suurimateks kannatajateks vedajad. Kui ekspedeerija on harjunud, et klient maksab talle lubatust hiljem, ja ekspedeerija võib lubada tasuda vedajale hiljem, siis vedaja enam liisingufirmade nõuete ees pidevalt õlgu kehitada ei saa. Finantsasutus ei salli tradistsioonilist maksete hilinemist. Kui maksed ei laeku korrapäraselt, võtab liisingufirma lihtsalt auto käest.

Eriti hoolsalt peavad vedajad jälgima ekspedeerijaid, kellel on ka oma autopark ning kes täiendasid seda samuti ERAA veokimüügiaktsioonis. Need ekspedeerijad võivad seada esmaseks kohustused liisingufirma ees ja suunata kogu klientidelt tuleva raha liisingumaksetesse. Sealhulgas sellegi osa, mis veoteenuse eest peaks kuuluma (enamik transporditasust) veofirmale.

Enamik maksetähtaegadest mittekinnipidajad on lihtsalt maksuhuligaanid. Ekspedeerimisfirma Baltspedi direktori Ants Susi hinnangul on 2/3 nende klientidest firmad, kellele peab raha maksmist meelde tuletama. Pooled neist maksavad pärast meeldetuletust kuni viie päeva jooksul, teisel poolel võtab arvete tasumine aega kauem. Kui 3--4 päeva telefoni otsas istuda, saab raha üldjuhul kätte, nendib Susi. Tähendab, et suurem osa firmasid pole maksejõuetud, vaid arved jäetakse tasumata lohakusest või peetakse transpordifirmasid kõige vähem tülikateks, kellele tasumise võib vähimagi probleemi korral edasi lükata. Maksehuligaanide korralekutsumiseks piisab pankrotihoiatusest, distsiplineerivalt mõjuks, kui sageneks pankrotimenetluste algatamine transpordifirmade poolt.

Ekspedeerijad väidavad, et maksetähtaeg nende klientidele on pikem kui autovedajate tähtaeg ekspedeerijatele. Maksetähtaeg on läbirääkimiste teema ja kui ekspedeerija tõepoolest ei suuda sõlmida sobiva maksetähtajaga lepinguid, peab ta tekkiva vahe katma pangast võetava käibekrediidiga.

Kui ekspedeerijad ei suuda korrale kutsuda kliente ja vedajad omakorda ekspedeerijaid, saab nõrk maksedistsipliin transpordisektoris veel üheks põhjuseks, mis peale veofirmade pakkumiste ülekülluse suunab veokite megaostu käigus soetatud autod teisele müügiringile.

Hetkel kuum