2. august 1998 kell 22:00

EBRD rahastab Nordikat

Nordika Kindlustus müüb osa aktsiaid oma töötajatele

Osapooled allkirjastasid 27. juulil vastava kavatsuste protokolli. 40 500 emiteeritavast aktsiast omandab EBRD otse veidi üle 10 000.

Investeerimisfond Hodgson Martin, kes omandab üle 30 000 aktsia, investeerib EBRD ja Saksamaa edasi-kindlustusfirma Kölnische Rück vahendeid.

Emiteeritavate aktsiate hind ületab Nordika Kindlustuse juhatuse liikme Jaanus Reisneri sõnul 1,1 korda aktsiate 1000kroonise nominaalväärtuse.

Kokkuleppe kohaselt esitavad uued investorid ka ühe liikme Nordika nõukokku.

Nordika Kindlustuse juhatuse esimees Tiit Arge ütles, et uute investorite lisandumine ei too endaga kaasa olulisi muutusi kindlustusseltsi tegutsemispõhimõtetes. Arge märkis, et EBRD asepresidendi David Hexteriga sõlmiti kokkulepe investeeringuks juuni keskel, mil ta külastas Eestit, arutamaks EBRD investeeringut Maapangas.

Arge sõnul tugines Nordika Kindlustuse Maapanga aktsiate ost EBRD ja Nordika kokkuleppel. Maapanga aktsionärina palus EBRD Nordika Kindlustusel samuti panka investeerida, et kontrollida seeläbi panka paigutatud raha sihtotstarbelist kasutamist.

Nordika Kindlustusel jäi Maapanga aktsiatesse 35 miljonit krooni, milleks võeti Hüvitusfondilt laenu.

Reisneri sõnul ei tähenda EBRD investeering Maapanka kinni jäänud raha katteks tehtavat rahapaigutust. «Nordika ei vaja praegu finantssüsti,» kinnitas ta. Nordika kinnisvarakohustus Hüvitusfondi ees tekib alles järgmisel aastal.

Peale EBRD ja Inglismaa investeerimisfondi emiteeritakse 2000 uut aktsiat ka Nordika Kindlustuse juhtivtöötajatele. Töötajaile mõeldud aktsiaoptsiooni aktsiate hind on sama, mis suunatud emissioonis. Arge sõnul ei ole optsiooni saajate ring ja täpsed tingimused veel kinnitatud, kuid seda tehakse lähemal ajal.

Reisneri sõnul tuleb Nordika Kindlustuse aktsionäride üldkoosolek kokku kahe nädala jooksul.

Raha emissioonis märgitavate aktsiate eest peab laekuma hiljemalt 19. augustiks.

Nordika Kindlustuse eelmise aasta auditeeritud puhaskasum oli 11,4 mln krooni. Konsolideeritud auditeeritud kasum peaks ületama 20 mln krooni.

Hetkel kuum