20. august 1998 kell 22:00

ISDN-side analoogist parem

Väidetavalt on uuema generatsiooni analoogmodemid oma omadustelt juba samaväärsed ISDN-tüüpi modemitega, kuid kas see on ikka nii?

Unustage ISDN, sest nüüd on võimalik kiire andmeside ka olemasolevatel telefoniliinidel -- niimoodi väidetakse kiirete analoogmodemite reklaamides. See väide tundub olevat liiga hea, et olla tõsi.

Tavalise telefonside korral nõutav protseduur, konverteerimaks andmesideedastuse heli digitaalseks signaaliks, seab maksimaalse modemikiiruse piiranguks igal juhul 33,6 kbps, ükskõik kui kiire see modem ka ei oleks.

Uute kiirete 56kbps modemite tootjad loodavad digitaalsete sidevõrkude keskuste kiirusele ja ka internetiteenuste ning teiste infovahendusteenuste pakkujate poolt kasutatavatele kvali-teetsetele digitaalühendustele. Kõik see tähendab, et modem on võimeline kiireks vastuvõtuks ja dekodeerimiseks ning et sidevõrk saab info käsitlemisega hakkama kiiresti ja efektiivselt.

Siiski on see vaid ühe-poolne protsess (mis ei paku lahendust e-postile, kus oleks vajalik kahesuunaline kiire ühendus) ning kõik sõltub lõppude lõpuks suurest hulgast väljaspool modemiomaniku kontrolli olevatest teguritest.

Tavaline ISDN-ühendus annab samas kasutajale täisdigitaalse otseühenduse 64kbps kiirusega mõlemas suunas (võimalik on ka kuni 128 kbps) ning võimaluse pidada samaaegselt nii tavalist kõnet kui andmesidet. Samuti on ISDN-side puhul kõne algatamiseks kuluv aeg tavaliselt 1--3 sekundit, võrrelduna 20--30 sekundiga tavalise modemside korral.

Nii kohalikud kui kaugekõned töötavad ISDN-side korral kiirusega 64 kbps (Põhja-Ameerikasse võib kiirus olla ka 56 kbps) olenemata sellest, mitut «telekomi» see side läbib.

Ülaltoodut kokku võttes võib öelda, et üldiselt toimib 56kbps analoogühendus ainult koos digitaalse süsteemiga (keskusega) ning mitte terminaalist-terminaalini variandis ega tavaliselt ka mitte rahvusvahelises sides. Kuigi nimetatud lahendus võib pakkuda teatud juhtudel kasutajatele edasiminekut, ei küüni see ikkagi lähedalegi ISDNi poolt pakutavatele võimalustele.

Kasutajad, kes otsivad võimalusi andmeside kiiruste parandamiseks, peaksid siiski mõtlema tõsiselt ISDNi peale, mis on praegu kiiremaid, odavamaid, kindlamaid ning levinumaid digitaalse andmeside meetodeid.

ISDN-sidet pakub Eesti Telefon, eraldi paketid on välja töötatud äriklientidele ja eraisikutele. ISDN toimib Eestis kõikides maakonnakeskustes.

Hetkel kuum