23. august 1998 kell 22:00

Kas olete mõelnud palkade alandamisele?

Oleme mõelnud küll ja mitte ainult mõel-nud, vaid selle aasta 1. jaanuarist vaatasime kõik palgad üle. Möödunud aasta lõpus saime ISO 9001 sertifikaadi, mis kohustas ettevõtte juhtimistegevust üle vaatama ja planeerima kõiki kulusid.

Meie töötajate arv on küll pidevalt vähenenud, aga samas oli osa palku meil eelmisel aastal vabariigi keskmisest küllaltki palju mööda läinud. Me küll ei hakanud massiliselt palku vähendama, kuid uute töökohtade loomise ja mõnede töökohtade kaotamisega külmutasime palgad.

Kui teistes firmades palgad kasvavad, siis meil praktiliselt sellel aastal palgad kasvanud ei ole. Oleme tegelenud just sellega, et mitte palgafondi liiga suureks ajada ja et ka selles osas kokku hoida. Firma majandusnäitajad on läinud viletsamaks ja see on sundinud kulusid kokku hoidma. Kui ei ole enam võimalik laieneda ja inimestele rohkem maksta, siis tuleb vähem maksta, midagi ei ole lihtsalt teha.

Raske on inimesele teatada, et juhtkonna silmis olete natukene ülemakstud ja nüüd hakkame teile vähem maksma. Sellepärast on palkade alandamine keeruline.

Meil tõusis möödunud aastal keskmine palk oluliselt rohkem kui Eesti keskmine brutopalk. See oli seotud sellega, et me vabanesime ettevõtte erastamisega kaasnenud tööhõivekohustusest. Saime hakata liigseid inimesi koondama, kuid palgafondi jätsime samaks. Kui Eesti keskmist palgatõusu vaadata, siis meil on olukord läinud tegelikult rõõmsamaks.

Ma ei arva, et me hakkame palkasid alandama. See tööjõu vähendamise protsess meil jätkub, on veel reserve. Me ei ole läinud palkade alandamise teed, vaid koondamise teed. Inimesed hakkavad intensiivsemalt tööle ja nad teevad seda hea meelega, kui nad teavad, et selle eest rohkem raha saavad.

Kui arvestada, milline oli tegelik palgatase, siis on küllaltki kiire palgatõus Eestis põhjendatud. Kui inimene peab ligi poole oma teenistusest korteri eest ära andma, siis see ei ole normaalne.

Hetkel kuum