24. august 1998 kell 22:00

Inges pingutab kindlustuslimiidiga

Inges Kindlustus suurendas esimese kindlustusseltsina Eestis vedaja vastutuskindlustuse limiidi ühe kindlustusjuhtumi kohta kaheksa miljoni kroonini. Praktikas vajab vedaja nii kõrget kindlustuslimiiti harva.

Inges Kindlustus põhjendab vajadust nii kõrge kindlustuslimiidi järele viitega juhtumile, kus üks Eesti autoveofirma sai juunis Saksa ekspediitorfirmalt soovitusliku sisuga kirja, milles tuginedes Saksa seadusandlusele nõuti vedajalt vastutuskindlustuslimiidi tõstmist ühe kahjujuhtumi kohta 8 miljoni kroonini. Vastasel korral vähendatakse veofirmale makstavat tasu.

Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni peasekretäri Toivo Kuldkepi väitel on selline välisekspediitori nõue vedajale alusetu. «Soovi korral võib vedaja muidugi suurema kindlustuse teha, kuid ta peab selle eest ekspediitorilt saama ka väärilise tasu,» viitab Kuldkepp kindlustuslimiidi suurendamise vabatahtlikkusele. CMR-konventsiooni kohaselt on vedaja vastutuse kindlustusmääraks 8,33 SDRi kauba brutokilogrammi kohta. Standardse 24tonnise koorma puhul on vedaja vastutus seega piiratud ligi 4 miljoni krooniga. Kõrgemalt vastutab vedaja ainult kokkuleppe korral veo tellijaga.

Limiidi piiri võib timmida ka 10 miljoni kroonini, kuid praktikas ei saa sellist kahjunõuet tekkida. Vedaja vastutus piirdub CMR-konventsiooni järgi 8,33 SDRiga kauba brutokilo kohta ehk maksimaalse 24tonnise koorma puhul ca 4 miljoni krooniga.

Kindlustusvastutuse suurendamise asemel oleks vedajale enam meeltmööda selle laiendamine (näiteks vähem klausleid, mis annavad kindlustusseltsile õiguse kindlustushüvitise maksmisest keelduda).

On üksikuid koormaid, mis on nii kallid ja vajavad kaheksa miljoni kroonist kindlustust. Meie kõige kallim veetud koorem on olnud 32 miljonit krooni.

Tavaliselt koorma maksumused üle miljoni ei ulatu. Miljon krooni peaks olema ka minimaalne piir, mille peale vedaja peaks oma vastutuse kindlustama.

Tookordse 32 miljoni kroonise koorma puhul tegi saatja oma kindlustuse juurde. Kindlustuslimiidi suurendamisest Saksamaal 8 mln kroonini pole aga kuulnud.

Hetkel kuum