25. august 1998 kell 22:00

Lühiuudised

Hüvitusfond pole audiitorfirma PricewaterhouseCoopers (PWC) eksperthinnangu kohaselt pankrotti läinud Maapangale majanduslikku kahju tekitanud.

PWC analüüsis Maapanga ja Hüvitusfondi mullu ja tänavu sõlmitud repotehinguid ja leidis, et fondil pole olnud Maapangaga ühtki kahjulikku tehingut, ütles Hüvitusfondi juhatuse esimees Arle Mölder.

PWC tuvastas, et kahe rahandusasutuse vahelised tehingud ei kaldunud kõrvale normaalsest majandustegevusest, selgitas Mölder.

Äripäev kirjutas juuli lõpus Maapanga sisekontrolli dokumentidele viidates, et Maapanga juhid on viinud pangast välja 155 miljonit krooni, tehes suure osa tehinguist Hüvitusfondi abiga.

Eelmisel aastal, mil enamik kahtlasi tehinguid tehti, olid Maapanga tippjuhid Hüvitusfondi juhtivtöötajad Arle Mölder ja Kalev Raidjõe. Maapangas töötas va-rem ka Hüvitusfondi hilisem juht Angelika Koha. BNS

Kalatööstusettevõte Viru Rand loobub aktsiate noteerimisest Tallinna börsil pärast seda, kui augusti lõpus saab läbi aastane kauplemisõigus börsi vabaturul.

Viru Ranna infojuht Lilian Niitsoo ütles, et praegusel juhul ei rahulda ettevõtet aktsiate noteerimisvõimalus lisanimekirjas, põhinimekirjas noteerimiseks pole aga Viru Rand valmis ja börsi nõutavaid tingimusi tähtajaks täita ei suudeta.

Niitsoo sõnul võimaldab börsi reglement loobuda aktsiate noteerimisest ka ettevõtte enda avalduse alusel ja seda võimalust kasutada soovitaksegi. Täpsemalt teavitab ettevõte investoreid reedel. BNS

Kalatöötleja Viru Rand sõlmis Läätsa aktsiate hinna vaidlustanud Jensen Investments Ltd-ga kohtuvälise kokkuleppe.

Viru Rand ja Jensen Investments pöörduvad Ida-Viru maakohtu ja Viru ringkonnakohtu poole kokkuleppe kinnitamiseks ja hagi menetlemise lõpetamiseks.

Viru Ranna aktsionär Jensen Investments kaebas Läätsa aktsiaid hinnanud KPMG audiitori ja Viru Ranna kohtusse tänavu kevadel pärast seda, kui Viru Ranna nõukogu otsustas osta enamuse konkureerivas firmas, sest pidas Läätsa aktsia hinda liiga kõrgeks. BNS

Inkasso- ja varamüügifirma Balti Realiseerimiskeskuse andmetel on tõeliselt maksejõuetuid firmasid Eestis vähe, võlgnevuse põhiprobleemideks on maksetega venitamine ning korrast ära raamatupidamine.

Maksejõuetuks jäämine on tingitud peamiselt makse-tega venitamisest, segadustest raamatupidamises ning baaslepingu tingimuste üle vaidlemisest, ütles Balti Realiseerimiskeskuse emafirma Hansa Capital turundusjuht Agnes Makk.

Maksejõuetust põhjustab ka firma majandusseisu ebaadekvaatne hindamine ning lihtsalt tahtmatus kohustusi kanda, sõnas Makk. «Tõelist maksejõuetust esineb vähe,» märkis ta. BNS

Valitsus tutvus eile esimest korda USA energeetikaettevõtte NRG Energy Eesti suuremate elektrijaamade erastamise äriplaani ekspertiisiga.

NRG Energy äriplaani analüüsiva komisjoni tellitud ekspertiisid olid kultuuriminister Jaak Alliku sõnul erakordselt kõrgetasemelised ja põhjalikud.

Suvi läbi intensiivselt töötanud äriplaani analüüsi komisjon esitab valitsusele oma töö lõpparuande septembri esimesel dekaadil, ütles peaministri pressiesindaja.

Teede- ja sideminister Raivo Vare sõnul olid äriplaani eksperdid nii kodu- kui välismaised. Ekspertiis tehti plaanile majanduslikust, sotsiaalsest, finantsilisest ning keskkondlikust aspektist. BNS

Põlevkivikeemiatehase Kiviter poolt riigile esitatud dotatsiooninõuete arutamiseks moodustatud valitsuskomisjon esitab oma hinnangud ja lahendusettepanekud valitsusele 10. detsembriks.

«Dotatsiooninõue on üsna perspektiivitu, kuid Kiviteri probleemide lahendamiseks on mitu varianti, millele valitsuskomisjon annab oma hinnangu,» ütles majandusminister Jaak Leimann. BNS

Soome lihatööstuse HK Ruokatalo aktsionärid hakkavad täna arutama 70 miljoni margase suunatud aktsiaemissiooni korraldamist ASile Epeks ja ASile Talinvest.

Seoses Rakvere lihakombinaadi aktsiate kontrollpaki omandamisega teeb HK Ruokatalo juhatus aktsionäridele ettepaneku valida ettevõtte nõukogu liikmeks ASi Epeks juhataja Toomas Kõuhkna. BNS

Tallinna SRV Kinnisvara poolt kavandatud Radisson SASi hotelli ehituse algus viibib, praegu peab SRV oma partneritega finantseerimistingimuste osas intensiivseid nõupidamisi.

Hotelli ehitust ei saadud esialgselt kavandatud 15. augustil alustada, sest polnud selged kõik finantseerimise tingimused, ütles SRV Kinnisvara juhatuse esimees Alvar Ild.

Kokku umbes 700 miljonit krooni maksva 25korruselise hotelli ehitamiseks Tallinna südalinna on Ildi sõnul tehnilised eeldused olemas, alates ehituslubadest ja lõpetades vaiatööde tegijaga. BNS

Hüvitusfondi nõukogu valis esmaspäeval uueks juhatuse liikmeks fondi tütarfirma HF Kapitali senise juhataja Margus Uudami. Ühtlasi saab Uudam alates septembrist Hüvitusfondi finantsdivisjoni direktoriks, teatas fondi pressitalitus.

Uudam on Tallinna väärtpaberibörsi juhatuse aseesimees ja väärtpaberituru kutseliste osaliste litsentsikomisjoni liige.

HF Kapitali juhataja kohale kuulutatakse välja avalik konkurss. BNS

Hetkel kuum