30. august 1998 kell 22:00

Ettevõtlusega seotud kuludest

Tulumaksuseaduse §13 lg 1 sätestab, et maksumaksja tulust arvatakse rahandusministrti kehtestatud korras maha tema poolt maksustamisperioodil tehtud tema ettevõtlusega seotud dokumentaalselt tõestatud kulutused.

Kui maksumaksja kasutab oma ettevõtlusega seoses teise isiku omanduses olevaid ruume, sõidu- ja sidevahendeid, oleks nende teenuste kasutamiseks soovitatav vormistada rendi-, kasutus-, kasutusvalduse jne leping või juhatuse üldkoosoleku otsus. Arvesse tuleb võtta asjaolu, et juriidilist isikut esindav (ainuomanikust juhataja) X ning füüsiline isik X on tulumaksuseaduse mõistes erinevad isikud.

Kui on tegemist rendilepinguga, tuleb TMS § 26 kohaselt mitteresidendile ja residendist füüsilisele isikule makstavalt renditulult pidada kinni 5% tulumaksu.

Mitteresidendile väljamakse tegemisel tuleb arvesse võtta, kas Eestil on tema asukohariigiga makseleping, lähtumaks lepingus kehtestatud tingimustest. Maksu kinnipidaja väljastab rendileandjale sellekohase õiendi.

Hetkel kuum