8. september 1998 kell 22:00

Suurfirmadel on lihtne valida majandustarkvara

Suurtes ja ka keskmistes firmades on infotehnoloogia (IT) muutunud elutähtsaks teguriks, sest ilma korraliku infosüsteemita ei ole võimalik ettevõtet juhtida. Olukord Eesti TOP 500 firmades paistab olevat aga selline, et IT strateegia on lõpuni paika panemata ja valitseb andmekaos -- ajaloolistel põhjustel võib firmas olla mitmeid spetsiifilisi tarkvararakendusi, mis elavad omaette elu ning heal juhul on organiseeritud andmevahetus raamatupidamisprogrammi ja finantsdirektori Exceli tabelite vahel, kuid puudub ühtne ettevõtte andmebaas.

Ideaalis peaks suurfirmal (ja miks mitte ka keskmisel firmal) olema infosüsteem, kus on ühendatud firma äriprotsesside juhtimiseks vajalik tarkvara, raamatupidamis- ja analüüsitarkvara ning kontakti-, aja- ja dokumendihaldus.

Soovitatavalt on kogu süsteem rajatud ühtsete standardite kohaselt (nt Windows NT server ja tööjaamad, spetsiaal- ja majandustarkvara kasutab ühtset SQL-serveri andmebaasi jne). Kuna sellise infosüsteemi keskse osa moodustab enamasti majandustarkvara, siis on suurfirmas tarkvaravalikul tunduvalt olulisem kaal kui väikefirmas.

Keskmistele ja suurtele firmadele mõeldud majandustarkvara tootjaid võib laias laastus jagada kaheks: globaalse ja piirkondliku levikuga tootjad. Globaalsetest tootjatest kõige tuntumad firmad, kes oma toodangut Eestis pakuvad, on Solomon Software (Solomon IV), Scala (Scala 5), Damgaard (Concorde XAL), Navision (Navision Financials) ja Exact (Exact Globe). Enamik kohalikke ja nii mõnedki Põhjamaade päritolu firmad pakuvad eelkõige väikefirmadele sobilikke tooteid. Seega on valik suhteliselt väike.

Kuna majandustarkvara eeldab sobivust kohalike oludega (keeleküsimused, raa-matupidamistava ja seadustiku järgimine) ning korraliku tugiteenuse olemasolu, siis võib hea tulemuseni jõudmine mujalt maailmast hangitud tootega minna kalliks.

Valikut lihtsustab süsteemi avatus ehk relatsiooniliste/SQLi andmebaaside ja standardsete töövahendite kasutamine. Paljud pakuvad koos oma tarkvaraga aruannete generaatoreid Crystal Reports ja FRx.

Avatuse juures on aga kõige olulisem tarkvara enda avatus, võimalus kohandada teda vastavalt firma vajadustele, alates ekraanide muutmisest kuni uute funktsioonide lisamiseni. Seejuures on tähtis, et muudatused oleksid lihtsalt teostatavad (näiteks Solomon Software kasutab Visual Basicut), ei rikuks programmi originaalkoodi ja kanduksid programmi uutesse versioonidesse. Avatud süsteemideks võib pidada näiteks Solomon IV, Concorde XALi ja Navision Financialsi.

- väikekontor/kodukontor (small office- /home office- ): kuni 70 mln kr (5 mln USD)

- väikeettevõtted (small business- ): 70--290 mln kr (5--19,9 mln USD)

- keskmised ettevõtted (corporate or middle market- ): 290--3625 mln kr (20--249,9 mln USD)

- väikesed suurettevõtted (small enterprise- ): 3625--14 500 mln kr (250--1000 mln USD)

- suurettevõtted (enterprise- ): enam kui 1400 mln kr (>1 mld USD)

Hetkel kuum