9. september 1998 kell 22:00

Forekspank ostab 33,6% Investeerimispangast

Eesti Pank andis eile Forekspangale loa omandada Investeerimispangas oluline osalus ehk 50,25% aktsiatest.

Pankade ühinemine ei ole seni toimunud nii lihtsalt, et tuldi kokku, lepiti aktsiate vahetussuhe ja tehti ära. Tallinna Panga ühendamine või ülesostmine käis lausa kurioosumiteni läinud oksjoni korras. Hansa- ja Hoiupanga ühinemine ei läinud samuti nii libedalt. Oleme püüdnud analüüsida põhjusi ja riske, et teha ühinemine professionaalselt ja ilma liigsete probleemideta. Teisest küljest ei saa me panna oma aktsionäre sellisesse ebamäärasesse olukorda, et ühel päeval me arvame, et ühineme, aga siis selgub, et ei ühine, ning kolmandal päeval ikka ühineme. Investeerimispanga aktsiate ostu eesmärk on olukord, kus ühinemine kindlasti toimuks.

Informatsioon, mis me 1. septembril andsime, oli tolle hetke kavatsus.

Selleks et teha ühinemist tüki ostmisega teisest pangast, on tarvis Eesti Panga luba. Forekspanga juhatus esitas kava ja ettepanekud nõukogule, kes kiitis need heaks. Seejärel esitasime taotluse Eesti Pangale. Täna jõudis majja Eesti Panga luba omandada see osalus.

Vahepeal oleme teinud palju tööd ühinemise huvides ja jõudnud niikaugele, et pärast selle loa saamist on võimalik teha konkreetseid tehinguid.

Oleme saavutanud tulemuse, et ei olegi tarvis osta 50% Investeerimispangast. Leidsime, et ühinemise toimumise riskide seisukohalt on piisav, et me ostame blokeeriva vähemusosaluse, mis on 33,6%.

Jah, selleks hinnaks on 113,9 mln Eesti krooni.

Forekspank ostab Investeerimispanga omavahendite arvel. Emissioonist saadud vahendid on omavahendid. Forekspank finantseerib Investeerimispanga ostu osaliselt emissioonist saadud rahaga. Sellisel kombel on nad seotud. Forekspank ei ole tasunud Investeerimispanga omanike võlgu.

Oleme sama probleemi ees nagu teised avalikud ettevõtted. Kui vaadata Hansapanga ja Ühispanga aktsionäride nimekirja, siis välisaktsionärid, kes eelistavad mitte oma nimel esineda, on valinud endale panga, kes neid esindab. Võin siiralt kinnitada, et kõik tänased, eilsed ja üleeilsed aktsionärid, kes figureerivad meie aktsiaraamatus kui Uebersee panga kliendid, me ei tea neid. Oleme küll kohtunud terve rea investoritega. Nad on kõik tüüpilised ?veitsi privaatpanganduse kliendid, põhiliselt eraisikud, ka mõned institutsionaalsed investorid Saksamaalt, Austriast, aga ka Aasiast.

Ma ei ole saanud seda kusagilt välja lugeda.

Meie ettekujutustes on see kommertspank, kes on huvitatud oma mõjust siinsetel turgudel. Selles suhtes on olnud kontakte ja need huvid on olemas. Osa neist on asunud äraootavale seisukohale just Venemaa riskide mõjul. Samas on teised, kes näevad, et just praegu on õige aeg tulla, sest hinnad on soodsad. Investori kaasamine peaks toimuma aasta jooksul. Selleks peab ühinemine olema edukalt läbi viidud.

Hetkel kuum