13. september 1998 kell 22:00

Kuidas on ettevõttes paika pandud müügitegevus?

Valdav enamik meie mööblitoodangust (eelmisel aastal 93%) läheb välismaale. Osade välisklientidega suhtleme ise, osadega suhtlemisel kasutame vahendajaid. Kui seni on suurem olnud vahendajate kaudu tehtavate tehingute arv, siis edaspidi on kavas suurendada otsekontaktide osakaalu.

Need agentuurid, kelle kaudu me oma tooteid müüme, on peamiselt tegelenud postimüügifirmadega. Postimüügifirmad on meie jaoks aga suhteliselt rasked kliendid, parem oleks koostööd teha suurte mööblimüügikettidega.

Tänavu avasime müügiosakonna ka Eesti turule tulemiseks. Selle osakonna töötajad suhtlevad otse klientidega. Peamiselt käib müügitegevus telefoni teel, mõne potentsiaalse kliendi juures käime ka kohapeal oma tooteid tutvustamas.

Uute klientide saamiseks osaleme aktiivselt messidel, lisaks reklaamime ennast prospektidega. Välisajakirjades me end reklaaminud pole.

Meie põhistrateegia on kasutada edasimüüjaid. Kolmes Balti riigis teeb meiega koostööd ligi 30 hulgimüügifirmat. Meie kontori müügiosakond võtab vastu edasimüüjate tellimusi, komplekteerib eri tehaste toodetest saadetised, tellib transpordi ja toimetab kauba partnerile.

Sellise müügikorraldusega püüame tagada kogu turupiirkonna katmise toodetega optimaalsete turustuskuludega ning lõpptarbijale hea teeninduse ja informeerituse.

Meie tooted on väga tehnilised ja ehitajad, meie toodete kasutajad, vajavad tihti konsultatsioone ja soovitusi. Õpetame ise välja oma partnerid, kes siis oskavad tooteid klientidele tutvustada.

Tootepresentatsioonid korraldame reeglina oma partnerite kaasabil, need on suunatud siiski rohkem lõpptarbijatele.

Klientide paremaks teenindamiseks oleme võtnud kasutusele vahelaod Eestis ning lähiplaanides on aktiviseerida oma tegevust Lätis ja Leedus.

Polaris alustas müügitööd ühest kontorist, mis algselt teenindas kogu vabariiki. Koos klientide arvu kasvuga oleme avanud täiendavaid büroosid põhimõttel, et eelnevalt on olemas meie klientide baas, keda büroos teenindada.

Bürood alluvad kolmele piirkondlikule esindusele (Põhja-, Lõuna- ja Lääne-Eesti), mis omakorda alluvad peakontorile.

Müüki teostame nii büroodes kui ka kindlustusagentide vahendusel. Agendid võtavad kliendiga kontakti ning kohtuvad temaga kokkuleppe kohaselt kas Polarise büroos, ettevõtetes või kodudes.

Uute klientide leidmiseks kasutame nii äriregistrit kui ka reklaamikampaaniaid. Aastail 1993--1996 katsetasime ka meetodit, kus saatsime tänavate kaupa klientidele kirju ja ootasime tagasisidet. Paraku oli inimeste huvi tollal väike ja me loobusime. Nüüd on keskmine kindlustusvõtja juba haritum ning võib-olla proovime seda meetodit uuesti.

Hetkel kuum