13. september 1998 kell 22:00

Nõukogu töökorras muudatusi

Nõukogu töökorralduse muudatused 10. juulist jõustunud seaduse alusel (ÄS § 321--323):

- koosoleku kokkukutsumisest ja selle päevakorrast tuleb liikmetele ette teatada vähemalt üks päev, kui põhikiri ei nõua teisiti;

- päevakorravälist küsimust võib otsustada vaid siis, kui osalevad kõik liikmed ja päevakorra täiendamise poolt on neist 3/4;

- kui nõukogu kokkukutsumisel rikuti seadust või põhikirja, on nõukogul otsustusõigus vaid siis, kui kohal on kõik liikmed;

- nõukogu liiget ei saa keegi asendada;

- esimehe hääl on võrdsuse korral otsustav vaid siis, kui nii on ette nähtud põhikirjas;

- koosoleku protokollile kirjutavad alla peale protokollija ka kõik osalenud liikmed;

- koosolekuta otsustamise korral teatavad nõukogu liikmed oma seisukoha kirjalikult ja need on osa hääletusprotokollist. Hääletusprotokollis tuleb näidata otsus koos hääletustulemustega, sh poolthääletanute nimed.

Kõik, kes teevad tähtsaid tehinguid (ÄS § 317), vajavad selleks nõukogu nõusolekut.

Hetkel kuum