21. september 1998 kell 22:00

Riigikogu asub harutama Maapanga umbsõlme

Opositsiooni juunis algatatud otsuse eelnõuga moodustatav komisjon peab tooma selgust, millised ametnikud milliste seaduste alusel ja millistel põhjendustel otsustasid paigutada riigi raha just Maapanka.

Samuti peab komisjon selgitama, millal said ametnikele teatavaks kahtlused Maapanga tuleviku suhtes ja kas nad tegid kõik võimaliku, et kaitsta riiki ja omavalitsusi kahju eest.

Opositsioon ja ajakirjandus on avaldanud kahtlust, et mõned riigiametnikud suunasid riigi raha Maapanka viimase olukorra leevendamiseks.

Otsuse eelnõu arutelul ettekandega esinev Isamaaliidu aseesimees Jüri Adams nentis eile, et vaevalt on mõni minister komisjoni tegevuse tagajärjel sunnitud tagasi astuma. «Elu on näidanud, et ükskõik mis süüdistusi ministritele ka ei esitataks, poliitilist vastutust sellega ei kaasne,» märkis ta.

Rahandusministeeriumi kantsler Agu Lellep on andnud Maapanga pankrotihaldureile Eesti riigi avalduse nõudega, mis ulatub 782,26 mln kroonini. Osa riigiasutuste hallatavaid ettevõtteid on oma hoiustest tulenevad nõuded esitanud pankrotihaldureile iseseisvalt.

Riigikontrolör Juhan Parts saatis augustis peaminister Mart Siimannile kirja, milles palub seoses rahapaigutustega Maapanka anda hinnang rahandusminister Mart Opmanni ja sotsiaalminister Tiiu Aro tegevusetusele ja kaaluda sotsiaalministeeriumi kantsleri Jaan Rüütmanni, sotsiaalkindlustusameti peadirektori Külli Pedaku ning rahandusministeeriumi riigikassa osakonna asejuhataja Elju Valdre vastutust.

«Las see komisjon moodustatakse, valitsus ei tunne küll mingit hirmu,» kinnitas Koonderakonna juhatuse liige Märt Kubo. «Peale parlamendikomisjoni tuleb valitsusel niikuinii veel mitmel pool ses osas vastust anda.»

Opositsioon soovib näha komisjoni esimehe kohal kedagi enda ridadest, sest Adamsi väitel tagab see komisjoni töö tulemuslikkuse. Kubo märkis, et esimehe määrab siiski komisjon koos.

Täna otsuse eelnõu arutelu katkestatakse, et anda riigikogu liikmetele võimalus teha muudatusettepanekuid, millega määratletakse komisjoni koosseis. Komisjoni peaks kuuluma iga fraktsiooni esindaja.

Otsuse eelnõu kavatseb riigikogu vastu võtta järgmisel nädalal.

Samas võib komisjoni töö katkeda riigikogu valimiste tõttu. Adamsi sõnul on see juba uue parlamendi otsustada, kas komisjon jätkab tööd või mitte.

Hetkel kuum