5. oktoober 1998 kell 22:00

FHG omanikud selgunud

Finest Hotel Groupi (FHG) praegused aktsionärid, Soome firmad SL Shipping OY, SRV Teräsbetoni OY, Arctia OY ja Toomas Sildmäele kuuluv AS Silfin omavad igaüks 16,3% aktsiakapitalist väärtusega 2,67 mln krooni.

Offshore-firma Halford Holdings Ltd omanduses oli kohtuvaidluse ajal 34,8% aktsiakapitalist, mis ta oli ostnud offshore-firmalt Stock Development Co Ltd.

Halford Holding Ltd taotles samuti enda kandmist aktsiaraamatusse. Tema hagi jättis kohus rahuldamata.

Halford Holding Ltd-le kuulunud aktsiad on ülejäänud neli aktsionäri märkinud võrdselt.

Kohus leidis, et RASi Tallinna Hotellid pankrotihaldurid ei järginud äriseadustikku, kui müüsid ASi Finest Hotel Group aktsiad firmale Stock Development Co Ltd. Samuti ei järginud pankrotihaldurid ega Stock Development Co Ltd 1996. a kehtinud ASi Finest Hotel Group põhikirja ega teavitanud aktsiaseltsi juhatust ega aktsionäre üleantavate aktsiate võõrandamise tingimustest. Seetõttu ei olnud FHG aktsionäridel võimalust kasutada oma ostueesõigust.

Stock Development Co Ltd omandas 1996. a pankrotimenetluse käigus RASi Tallinna Hotellid pankrotihalduritelt 1,07 mln FHG aktsiat nimiväärtusega 10 krooni.

Aktsiad Stock Developmendilt ära ostnud Halford Holdings Ltd väitis kohtule, et omandas FHG aktsiad heauskselt. Sama tunnistas Stock Development Co esindaja.

Halford Holdings Ltd on teatanud oma soovist kohtuotsus edasi kaevata.

Hetkel kuum