7. oktoober 1998 kell 22:00

Eesti Telefoniga vaidlev Q otsib kohtust abi

September algas uute hindadega Eesti Telefoni võrgust mobiiltelefonidele helistamisel. Teenus odavnes Radiolinja klientidele, Eesti Mobiiltelefoni jaoks jäid hinnad enam-vähem samaks, kuid Q GSMile helistamine muutus oluliselt kallimaks. Q GSM teatas seepeale, et nemad sellist lepingut Eesti Telefoniga alla ei kirjuta ja juhinduvad varem kokkulepitust. Uued hinnad kehtivad Q protestist hoolimata.

Omamoodi vastukäiguna teatas Q GSMi kaubamärki kasutav Ritabell 21. septembril, et esitas Tallinna linnakohtule hagi Eesti Telefoni ja valitsuse vahel sõlmitud kontsessioonilepingu tühistamiseks. Põhjusena nimetati seda, et lepingu sõlmimise ajal, 16. detsembril 1992, ei olnud Eesti Telefoni veel olemas. Oma kommentaarides on Ritabell öelnud, et mitmed nende projektid pole just kontsessiooniga sätestatavate piirangute tõttu saanud riigilt vajalikku heakskiitu.

Eesti Telefoni juhtide sõnul oli firmale mitmeid eriõigusi ja kohustusi andva lepingu sõlmimine kuus aastat tagasi igati õiguspärane. Kui linnakohus asja menetlema hakkab, siis võib see tuua kaasa muutusi Eesti Telekomi erastamisprotsessis, sest Eesti Telekomi kaudu suuremalt osalt riigile kuuluva telefonifirma väärtus langeb.

Q GSMiga on seotud ka septembri olulisim tehing Eesti sides. 48 protsendi firma aktsiate omanik Millicom müüs oma osaluse ligikaudu 750 miljoni krooni eest temaga samasse Kinneviki gruppi kuuluvale NetCom Systemsile. Netcom omab Skandinaavia tihedal mobiilsideturul mitut operaatorfirmat ja nagu Q teine osanik Levicom ka kaabeltelevisioonivõrke.

Leedus mobiilivõrku rajama hakkava Levicomi teatel sealsel turul NetComi abi kasutada ei kavatseta.

1. september

Alates 1. septembrist kehtivad uued tariifid Eesti Telefoni võrgust mobiilsidevõrkudesse helistamisel. Kõige odavam on helistada Radiolinja võrku ja kõige kallim Q GSMi võrku.

1. september

Suvise kampaania jätkuna oli ka septembris Radiolinja võrgus lühisõnumi saatmine tasuta.

1. september

Peilerioperaator Baltcom võttis kasutusele uue kesk-terminaali, mis tõi kaasa muudatusi sõnumite saat-misel Baltcomi peileritele.

1. september

Piiparsideoperaatori Eesti Kaugotsingu uue juhatuse esimehena asus tööle endine Skorpioni julgestusteenistuse Tallinna osakonna juht Andres Puskar.

1. september

Eesti Mobiiltelefonil uus pakett Delta, millel on soodne võrgusisese kõne hind.

4. september

Nüüdsest võib Eestist Venemaale sõitja võtta mobiiltelefoni kaasa ilma selleks eriluba omamata.

14. september

Alustas tegevust Radiolinja edasimüüja Viljandis. Radio-linja lepinguid saab nüüd sarnaselt EMT-le sõlmida kõikides maakonnakeskustes.

14. september

Rootsi NetCom Systems AB ostis 750 miljoni krooni eest Millicom Internationalilt 48 protsenti Eesti kolmanda mobiilsideoperaatori Q GSMi kaubamärki kasutava ASi Ritabell aktsiatest.

21. september

Ritabell esitas Tallinna linna-kohtule hagi Eesti Telefoni ja valitsuse vahelise kontsessioonilepingu tühistamiseks, sest lepingu sõlmimise ajal ei olnud Eesti Telefoni juriidiliselt veel olemas.

23. september

Levicomi tütarettevõte Levi & KuTo Lietuva sai Leedus kätte mobiilside ehitamise ja operee-rimise litsentsi, mille eest tasuti ligi 3,2 miljonit krooni. Selle kohaselt peab Levicom järg-mise aasta jooksul käivitama Leedus GSM 1800 võrgu.

26. september

Radiolinja sõlmis oma 75. roaming-lepingu Taiwani operaatoriga Chungwa Telecom LDM. Radiolinja telefoniga saab nüüdsest kõneleda 51 riigi 75 võrgus.

28. september

Eesti Mobiiltelefon tõi koos-töös Data Telecomiga turule uue teenuse Mobiil-Interneti. Teenus võimaldab mobiil-telefoni ja arvutiga kiiret ja soodsat andmesideühendust. EMT avas sidepidamiseks ka uue lühinumbri 1444.

30. september

Eesti Kaugotsingu InfoBoxi lisandusid uute teenustena maanteeinfo (menüüvalik 22) ja Vene börs (menüüvalik 441).

Hetkel kuum