13. oktoober 1998 kell 22:00

Vastupidava tööstuspõrandakatte valikul lähtu ruumi otstarbest

Tööstuspõrandakatte valimiseks tuleks tellijatel aegsasti teavitada potentsiaalseid põrandatööde tegijaid erinõuetest ja -vajadustest. Nii saab hinnapakkumistes lihtsamalt orienteeruda ja valida sobivaima kattesüsteemi.

Tööstuspõranda kasutusest tulenevalt esitatakse põrandapindadele mitmesuguseid nõudmisi. Sobiva põrandakattesüsteemi valikul tuleb silmas pidada kasutuskoormust, aga ka nõudmisi pealispinna kujundamisele.

Põrandakattesüsteemi valikul tuleks lähtuda mitmest kriteeriumist.

Kaupade mahapaneku, lohistamise ja veeretamise ning tõstemehhanismide liikumise alusel võib eristada kolme mehaanilise koormuse astet.

Raske mehaanilise koormuse annavad põrandale:

- kõvade rehvidega (vulkolaan-, polüamiid-, teras- ja/või täiskummrehvid) sõidukid:

a) kuni 200 üle 0,6t teljekoormusega sõidukit päevas,

b) üle 200 kuni 0,6t teljekoormusega sõiduki päevas;

- pehmete rehvidega (õhkrehvid) sõidukid:

a) kuni 200 üle 5t teljekoormusega sõidukit päevas,

b) üle 200 kuni 5t teljekoormusega sõiduki päevas;

- raske tükikauba mahapanek, selle nihutamine ja veeretamine.

Keskmise mehaaniline koormuse annavad põrandale:

- kõvade rehvidega sõidukid (vulkolaan-, polüamiid-, teras- ja/või täiskummrehvid):

a) kuni 200 kuni 0,6t teljekoormusega sõidukit päevas;

- pehmete rehvidega sõidukid (õhkrehvid):

a) üle 200 kuni 5t teljekoormusega sõiduki päevas,

b) kuni 200 üle 5t teljekoormusega sõidukit päevas;

- kaupade vedu (keskmise raskusega tükikauba mahapanek, selle nihutamine ja veeretamine). Kerge mehaanilise koormuse annavad põrandale:- Tööstuspõrandat võib ohustada keemiline koormus puhastus- ja desinfitseerimisvahendite kasutamise, masina määrdeainete või muude agressiivsete vahendite, nt hapete ja aluse mahatilkumise ja väljavoolamise tõttu.- Tööstuslikult kasutatavate pindade kestvuse suurendamiseks kaitstakse tsemendi või asfaldiga seotud tööstuspindu reaktsioonvaigusüsteemiga.- Tööde tegijalt tuleb küsida kasutatavate vaikude tehnilisi märklehti. Reeglina on toote tehnilises märklehes või katsetunnistuses esitatud reaktsioonvaigu keemilise kindluse tabel. Tellija ja tööde tegija võivad selle põhjal fikseerida ekspluatatsioonis rakenduva keemilise koormuse ja kattekihisüsteemi vastupidavuse just konkreetse koormuse korral.- Põrandakatet valides tuleb lähtuda selle pealispinna kujundamise nõuetest: libisemiskindlusest, ühtlusest, elektrostaatiliste laengute ärajuhtimisvõimest, määrduvusest, pragusid katvatest omadustest, UV- ja ilmastikukindlusest, hooldamise lihtsusest, sisekujundusest jne.- Toiduainete suhtes neutraalse põrandasüsteemi pakkujal peab olema Eesti tervisekaitseinspektsiooni kooskõlastus.- Vastavalt põrandale esitatavatele nõuetele kasutatakse pealispinna kaitseabinõudena:

Hetkel kuum