27. oktoober 1998 kell 22:00

Kas nõukogu vastutab Hüvitusfondi tegevuse eest?

Fondi tegevust reguleerib Hüvitusfondi seadus ja põhikiri ning seal on sätestatud, mis on nõukogu ja mis on juhatuse pädevuses. Loomulikult nõukogu nimetab juhatuse ja kaudselt vastutab nõukogu kõige selle eest, mis fondis toimub.

Mis nüüd puudutab konkreetset kahjumit, siis mul ei ole vastavalt meie sisemistele eeskirjadele ka õigust siin rohkem midagi kommenteerida, kui on välja öeldud. Kuid kahtlemata otseselt juhib Hüvitusfondi tegevust juhatus. Nõukogu otsused on seotud pikaajaliste investeeringutega, mitte tuletustehingute sõlmimise ja börsil kaubeldavate aktsiate omandamisega. See sfäär, kus kahjum tekkis, on rohkem olnud juhatuse pädevuses. Nõukogu oleks võib-olla pidanud rohkem jälgima.

Ma ei näe ühtegi põhjust, et obligatsiooniomanike intressitulud ja lunastatav summa peaksid kahju kannatama, sest varu on Hüvitusfondis praegu tõesti väga suur. Uusi obligatsioone välja lastes peab Hüvitusfond muidugi jälgima, et need kohustused, mis on võetud, peab täitma.

Hüvitusfond on tegutsenud kasumlikult kõik eelnevad aastad ja eelnevate aastate jooksul kogutud akumuleeritud kasum on suurem kui tekkinud kahjum.

Nõukogu vastutab alati selle eest, keda ta on tööle võtnud. Küll aga konkreetsed kahjumid või probleemid tulevad välja teatud protseduuride alusel, mille jaoks ongi välja mõeldud audit ja kõik muu taoline.

Probleemid tekkisid poolaasta tulemuste hindamise käigus ja kui nõukogu need teada sai, siis ka reageeris. Ma küll ei tunne praegu, et nõukogu oleks mingis mõttes patune.

Oleme kehtestanud oma sisesed normatiivid ja nõukogu ei ole järelevalveorgan sisekontrolli mõttes. Mingit suuremat teoreetilist võimalust, et juhatuse eksimused oleksid pidanud nõukogu ette varem jõudma, ei oska ma küll näha.

Kaudselt küll, aga mitte otseselt. Siin on väga raske täpselt vastata. Teatud juhtimisotsused ei küüni nõukoguni. Majandustegevuses on nii kasum kui kahjum mitte kuritegeliku tegevuse tulem, vaid tihtipeale ümberkaudse majanduse vastukaja. Tundub, et varem teenitud kasum on börsimulli hõngus saadud ja kahju, millega see kasum on haihtunud, on samasuguse päritoluga.

Vastutus on ujuv mõiste. Väga raske on selliseid asju otseselt ette näha, kui ei ole kuritahtlikult selliseid otsuseid tehtud või ei ole tegemist korruptiivse asjaga. Arvan, et eri erakondade inimestest koosnev nõukogu välistab korruptiivsed otsused. Võibolla oleks pidanud olema konservatiivsem, kuid see on tagantjärele tarkus.

Obligatsiooniomanik võib praegu olla kindel selles, et dividende ei tule, aga et fond kokku variseb, seda ma küll ei usu.

Hetkel kuum