1. november 1998 kell 22:00

Sotsiaalmaksu hakkab koguma maksuamet

Uuest aastast tuleb sotsiaalmaks üle kanda kohaliku maksuameti sotsiaalmaksu pangakontole ühtse summana.

Rahandusministri määrusega nr 67 (RT Lisa nr 273/274) on sätestatud, et enne sotsiaalmaksu arvestuse üleandmist haigekassalt, pensioniametilt ning Tallinnas ja Harjumaal sotsiaalkindlustusameti Tallinna büroolt (SKA TB) maksuametile võrreldakse maksumaksjate arvelduste saldot sotsiaalmaksu andmikes esitatud maksumaksjate andmetega.

Kui maksumaksja esitatud viimases maksuandmikus näidatud saldo ühtib haigekassa, pensioniameti või SKA TB arvestuse andmetega, loetakse saldo võrrelduks. Juhul kui maksumaksja esitatud andmed ei ühti, peab olema maksumaksja kirjalik kinnitus saldo võrdlemise kohta. Kui maksumaksja saldot ei kinnita, esitatakse maksuametile vajalikud dokumendid maksu määramiseks, sissenõudmiseks jne. Viimase andmikuna võetakse võrdlemisel arvesse 6 kuud enne maksu üleandmist võrreldud saldo.

Tööandjad peavad esitama selle aasta IV kvartali ravikindlustuse osa andmiku piirkondlikule haigekassale ja sama perioodi kohta sotsiaalkindlustuse osa arvestuse andmiku kohalikule pensioniametile või SKA TB-le hiljemalt 15.01. 1999. Järgmisel aastal esitab maksumaksja maksudeklaratsiooni kohalikule maksuametile igakuiselt.

Asutuste raamatupidajatel tuleb silmas pidada, et andmiku kõik osad peavad olema täidetud. Andmik peab olema varustatud asutuse juhi ja raamatupidamise eest vastutava isiku allkirja ning telefoninumbriga, nimed tuleb juurde kirjutada trükitähtedega.

Kuna maksuametile üleantavad saldod peavad olema täiskroonides, tuleb sendid üldkehtivaid reegleid järgides täiskroonideks ümardada. Tuludena peavad andmikus olema arvestatud intressid, kusjuures 01.10.1998 -- 15.01. 1999 on intressimäär 0,035% päevas.

Kuna 1. jaanuarist hakkavad tööandjate asemel ravikindlustushüvitisi arvutama ja maksma haigekassad, siis tuleb kõik töövõimetuslehed, mis on esitatud detsembris, välja maksta detsembri arvestusega. Kui tööandjatel hüvitiste maksmiseks aasta lõpus vahendeid ei jätku, tuleb arved raha saamiseks haigekassast esitada varakult.

Hetkel kuum