2. november 1998 kell 22:00

Kuidas valida reklaamiagentuuri?

Reklaamiagentuuri valitakse üldjuhul konkursi korras. Konkursi sisu on tavaliselt mingile tootele või teenusele reklaamikontseptsiooni loomine või uue kaubamärgi väljatöötamine.

Enne ametlikku konkursipakkumist võta agentuuriga ühendust ja palu saata ennast tutvustav materjal. Sellest peaks selguma, kas agentuur on orienteeritud turuliidrite või kohalike kaubamärkide teenindamisele, kas tugev külg on üksikteenus või terve turundusvaldkond.

Konkursipakkumine tee firmadele, kes vastavad sinu toote või teenuse profiilile. Enne, kui saadad 20 reklaamibüroole faksi konkursipakkumisega, mõtle põhjalikult järele, missugust tüüpi teenust, missuguse kvaliteedi ja hinnaga soovid ja missugune on konkursi eesmärk sinu firmale.

Üldiselt pole konkursipakkumist mõtet esitada rohkem kui viiele agentuurile. Kui sa ei suuda kandidaatide ringi sellise osavõtjate hulgani kitsendada, siis on tegemist puuduliku info või nõrga analüüsivõimega.

Kindlasti ära tee «ideereha»! Kui oma agentuuri loovus on kustunud, ei päästa seda ka konkursi korras teistelt kokku kraabitud ideed. Võimaluse korral kavanda konkurss üheetapilisena. Kui oled õigesti hinnanud oma vajadusi ja võimalusi ning agentuure, kellele teed koostööpakkumise, siis ei lähe sul täiendavaid voore vaja.

Jäta agentuuridele aega ülesandega tegelemiseks. Konsulteeri, kas planeeritud aeg on probleemi süvenemiseks küllaldane. Tõsiseid kavatsusi agentuuri leidmisel näitaks konkursist osavõtjaile (sümboolne) osavõtutasu.

Lase agentuuril lahendada ülesanne määratletud finantsvahendite piires. Samas võib ka agentuur esitada omapoolse nägemuse sellest, kui palju on eesmärgi saavutamiseks mõttekas investeerida.

Alati hoolitse selle eest, et sinu firmas on üks kontaktisik, kes teab konkursist kõike. Mitme inimese kaudu agentuuridele infot jagada tähendab anda vastuolulist teavet.

Kindlasti käi ka ära agentuuris, seal näed inimesi nende igapäevases töökeskkonnas.

Kui sa ise ei ole lõplik otsustaja, siis kaasa kindlasti agentuuri toote presentatsioonile isik, kes vastutab lõpliku valiku tegemise eest.

Kahe presentatsiooni jagu infot ühe päeva jooksul on maksimum, mida suudad täie tähelepanuga kuulata ja mille sisu töödelda.

Soovitavalt ära kutsu kunagi agentuuri tööde hindamiseks nn sõltumatuid reklaamieksperte, kes reeglina töötavad konkureerivates agentuurides.

Kui agentuurid on täitnud oma ülesande kokkulepitud ajaks, siis otsusta samuti konkursitingimustes määratletud kuupäeval. Arvesta sellega, et nädal hiljem oled küll nädalajagu vanem, aga mitte oluliselt targem otsuse langetamiseks.

Teavita oma otsusest kindlasti ka kaotajaid: nad tunnevad huvi sinu otsuse motiivide vastu, et tulevikus vältida tehtud vigu.

Isegi siis, kui koostöö alguses tekib ületamatuna näivaid probleeme, otsi neile lahendust agentuuri ja oma firma seest.

Agentuuri vahetus ja uus konkurss võiksid jääda viimaseks abinõuks.

Konkurss peab tooma kasu.

- Ära karda küsida nõu.

- Otsi reklaamibüroo, kes vastab sinu toote profiilile.

- Konkursipakkumine esitakuni viiele agentuurile.

- Ära varja oma finantsvõimalusi.

- Firmas peab olema üks kontaktisik, kes teab konkursist kõike.

- Käi agentuuris kohapeal.

Hetkel kuum