26. november 1998 kell 22:00

Eesti ja Balti elektrijaam annavad 92% elektrienergiast. Seni Eesti energiatootmisest vaid klantspilte näinud väliskülalised võdistavad pärast Balti elektrijaamas käiku õlgu ja küsivad, kuidas on sellistes tingimustes võimalik üldse midagi toota. Direktori Anatoli Paali sõnul on jaama seniselgi tasemel hoidmiseks vaja suuri investeeringuid, kuid riigil puudub ühtne energiapoliitika, pole selge, mis juhtub 5--10 aasta pärast.

Eesti konjunktuuriinstituut analüüsis novembri algul suuremates ajalehtedes nädala jooksul avaldatud reklaami hulka ja sisu. Kõige enam reklaamkuulutusi avaldab Äripäev (umbes 240 reklaami), küllaltki võrdselt järgnevad Õhtuleht, Postimees ja Rahva Hääl (umbes 180--190). Arvestades lehtede erinevat ilmumissagedust on aga suurima reklaamimahuga leht Eesti Ekspress, kus ühes numbris ilmus ligi 126 kuulutust.

Haigekassadesse laekub iga kuu ligi 80 miljonit krooni maksumaksjate raha, samas võivad haigekassad vastavalt oma põhikirjale tegelda ka ise majandus-

tegevusega. Näiteks laenas Tallinna haigekassa ühele kütusefirmale 8,8 miljonit krooni.

Riigikogu kavatsusele ühendada Eesti Panga eelarve riigieelarvega reageeris rahvusvaheline valuutafond hoiatusmemorandumiga, kus märgitakse, et sellise seaduse vastuvõtmise korral on IMF sunnitud ringi vaatama Eestiga sõlmitud kokkulepped.

Hetkel kuum