29. november 1998 kell 22:00

Ühinenud Meiereide emissioon täis märkimata

Kui nädala eest oli emiteeritud aktsiaid märgitud kolmandiku ulatuses, siis viimastel päevadel tekkis nende märkimiseks järjekord, väitis Ühinenud Meiereide juhatuse esimees Aivar Pärgmäe.

Kindlasti ei märkinud väikeaktsionärid Pärgmäe hinnangul kogu emissiooni täis ja sellega oli kontsern tema väitel ka arvestanud. Emissiooni märkimise tähtaeg oli reedel ja ettevõtte juhatusel on nüüd õigus märkimata jäänud aktsiad tühistada või aktsiate märkimise aega kuu võrra pikendada. «Mis variandi juhatus valib, selgub kolmapäeval,» teatas Pärgmäe.

Ühinenud Meiereide aktsionäride ettepanekul said kontserni tütarettevõtete ligi 750 väikeaktsionäri vahetada kuu jooksul aktsiad kontserni aktsiate vastu.

Aktsiate vahetussuhte järgi saab ühe Ühinenud Meiereide aktsia 10 Paide piimakombinaadi aktsia eest, 7 Mulgi Meieri või 5 Põlva Piima aktsia eest.

Aktsiate vahetussuhte määras audiitorfirma PriceWaterhouseCoopers.

Aktsiate märkimise tulemusel saavad tütarfirmade aktsionäridest kontserni omanikud ja Ühinenud Meiereide aktsiakapital laieneb ligi kolmandiku. Ettevõte peab seejärel vastama börsil noteerimise nõuetele.

Ühinenud Meiereidel on 14 eestlasest eraisikust aktsionäri. 17% Ühinenud Meiereide aktsiaist kuulub Aivar Pärgmäele ja samapalju Mulgi Meieri endisele juhile Andres Vinnile. Ülejäänud aktsionäride osalus on alla 10%.

Autor: BNS

Hetkel kuum