Kristina Traks • 6. detsember 1998 kell 22:00

Põlva Piimal ekspordiloast vähe kasu

Põlva Piim sai esimese Eesti piimatootjana eelmisel nädalal Euroopa Liidu veterinaarkomiteelt nõusoleku eksportida inimtoiduks mõeldud piimatooteid Euroopa Liidu riikidesse. Põlva Piima peadirektor Kalev Kreegipuu tunnistas, et Euroopasse müüdavad kogused jäävad küllaltki väikeseks.

Kui Põlva Piim kasutab ära kogu Eesti aastase või ja lõssipulbri kvoodi, saaks ettevõte vedada Euroopa Liitu 1700 tonni võid ja 3600 tonni lõssipulbrit. Need kogused moodustavad alla poole Põlva Piima aastatoodangust.

«Nii väikeseid koguseid müües kulub aastaid, enne kui ettevõttesse loa saamiseks tehtud investeeringud ära tasuvad,» lausus Kreegipuu. «Ekspordiloa saamine on seega oluline eelkõige tööstuse mainele.»

Lõssipulbri praeguse hinna juures on ettevõttel võimalik Euroopasse veetava kauba pealt teenida kasumit maksimaalselt 3 miljonit krooni aastas, sõnas Kreegipuu.

Piimapulbri hind on umbes 1300 krooni tonn, mis on 500 krooni vähem kui aasta tagasi.

Kreegipuu väitel pole Euroopa Liidu ametnikud nõus Eesti piimakaupade kvoote suurendama.

Eesti suurim piimatootja Põlva Piim võis seni Euroopasse müüa ainult loomasöödaks mõeldud piimatooteid, mille hind oli madalam kui inimtoidul. Euroopa Liidu nõuete täitmiseks on Põlva Piim kulutanud 30 miljonit krooni. Ettevõtte eelmise aasta käive oli üle 500 miljoni krooni.

Euroopa komisjon keelustas eelmise aasta lõpus inimtoiduks mõeldud Eesti piimatoodete ekspordi, sest siinsed piimatööstused ei vastanud Euroopa Liidu hügieeninõuetele.

Euroopa Liidu ekspordiluba on taotlenud viis Eesti piimatööstust Põlva Piim, Paide piimakombinaat, Mulgi Meier, Saaremaa liha- ja piimatööstus ning Lacto.

Hetkel kuum