21. detsember 1998 kell 22:00

Valitsus hindab konkurentsiseaduse karmistamist

Valitsuskoalitsiooni kuuluva EME hinnangul on 1. oktoobril rakendunud konkurentsiseadus monopoolsete ettevõtete piiramisel liiga «pehme».

«Tänavune sügis ja Vene turu kriis on eriti selgelt välja toonud turgu valitsevate ettevõtjate kuritarvitused,» seisab konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas. EME viitab piimanduskontserni Ühinenud Meiereide piimaraha mittemaksmisele.

EME hinnangul esineb monopoolsusest tingitud kuritarvitusi ehk maksmisega viivitamisi ka liha ja teravilja siseturul.

EME tahab, et seaduses fikseeritaks kuritarvitusena diskrimineeriv hinnakujundus nii turgu valitseva ettevõtte omatoodangu müümisel kui selle tootmiseks vajamineva toorme ostmisel.

Ka taotleb EME riigi rangema sekkumise võimalust monopolide ohjeldamises ning konkurentsitingimuste tasakaalustamises.

Veel tahab EME, et riik mitte ainult ei jälgiks ettevõtete ühinemisi ja kontrollpaki võõrandamist, vaid et tal oleks selle üle ka otsustusõigus, andes konkurentsiametile ettekirjutusvõimaluse. Lisaks täpsustab eelnõu riigilt saadud abi tagasimaksmise korda.

Kehtiv konkurentsiseadus rakendus tänavu oktoobris, EME esitas seaduse muutmise ettepanekud riigikogule detsembri alguses.

Autor: BNS

Hetkel kuum