23. detsember 1998 kell 22:00

Bluff lastekodudest

Äripäev eksib, kui ta kirjutab, et hoolitsus lastekodude eest on Tallinnas näiline (ÄP 21.12 repliik «Valimised muudavad poliitikud härdaks»).

Tundmata olukorda, on lihtne minna umbes panemise teed ja lähtuda sellest, et ametnikud on alati halvad ja isegi head teod, mis nad teevad, tulenevad halvast soovist.

Tallinnas on neli lastekodu, mida finantseeritakse riigieelarvest sotsiaalministeeriumi kaudu. Seega ei peakski linn osalema ja võiks teatada, et ei hooli probleemidest, mis eksisteerivad lastekodude rahastamisel ja laste ettevalmistamisel iseseisvaks eluks. Ometi pole see nii.

Lastekodude olukorra parandamise eesmärk seati juba 1997. aastal, kus linna eelarvest läks lastekodudele eelkõige investeeringute vajadusteks 9,4 miljonit krooni. 1998. a eelarves on lastekodudele investeeringuteks 16,5 miljonit ja lastelaagrite korraldamiseks 0,5 miljonit krooni. Peaks olema selge, et tegemist on tõsise sooviga midagi ära teha.

1999. a eelarves on lastekodudele planeeritud 34,8 miljonit investeeringuteks. Suured kulud tuleb ette planeerida ka aastaks 2000, kus minu arvates tuleb rajada olemasolevate lastekodude baasil SOS lasteküla tüüpi kodu 60--80 lapsele.

1997. a moodustati linnavalitsuse initsiatiivil lastekodude juurde hoolekogud, kuhu kuuluvad ka linnavalitsuse ja -volikogu esindajad. Hoolekogud on aidanud kaasa mitmete probleemide lahendamisele. Näitena võib tuua Nõmme lastekodu juhataja Maaja Vabriti algatatud laste taskuraha projekt.

Lastekodu ei suuda võistelda perekonnaga ja seepärast vajavad need lapsed veidi enam tähelepanu. Nõmme lastekodu hoolekogu tunneb igal juhul head meelt tehtust. On ju meeldiv, kui saad näha, et sinna muretsetud tööpingid või arvutid leiavad aktiivset tarbimist. Ei ole kahju ka sinna annetatud isiklikust rahast, kui tead, et selle eest saab televiisori, printeri ja muid laste arenguks vajalikke asju.

Lastekodule sai annetatud ka eelmiste jõulude ajal ja selles ei tohiks olla midagi taunimisväärset. Ka Äripäev võiks kampa lüüa näiteks Päevalehe eeskujul ja muutuda Nõmme lastekodu plaane toetavaks organisatsiooniks.

Vähem oleks vaja viriseda, rohkem konstruktiivseid ideid, lugupeetud Äripäev.

Hetkel kuum