23. detsember 1998 kell 22:00

Kuidas hindate

lõppevat aastat?

Arvan, et ma ei ole erand, kui ma ütlen, et turismi-

firmadel oli tänu koledale suvele hea aasta. Võib-olla oli tegemist tõusuga enne langust. Turism on paljudest asjaoludest sõltuv ja sellepärast on järgmise aasta kohta raske prognoosi teha.

Turismifirmade edukus sõltub ikkagi Eesti üldisest majandustasemest ja kuidas krooniga jääb ning kas inimesed on maksejõulised. Sellel aastal küll inimeste maksejõulisus suurenes.

Oli hea aasta, väga õpetlik. Liisinguturg, nagu kogu Eestit turg, tuli selle aasta jooksul jälle maa peale tagasi. Sellepärast võib järgmine aasta olla parem.

Liisingu puhul on küsimus ikkagi riskide hindamises, eufooriaaegadel 1997. aastal ei hinnatud neid õigesti. Vaadati, et rahapuud kasvavad igal pool ja see ei käi ainult liisingu kohta.

Sellepärast arvan, et seda 1998. aastat oli väga vaja ja hea, et see nii ruttu tuli.

Leivaliitu kuuluvatele ettevõtetele oli see edukas aasta. Esiteks ei puudutanud meid neid kriisid, sest töötame siseturule.

Kui aasta alguses pagaritoodete tarbimine vähenes, siis aasta teine pool stabiliseerus. Kasvanud on ka leivaliidu liikmeskond. Oleks patt nuriseda sellises suhteliselt keerulises majandusolukorras.

Oli hea, et majandus hakkas teisel poolaastal liikuma selles suunas, kuhu ta liikuma hakkas. See pankrotilaine, mis Eestit tabas, on majandust tervendav.

Sellepärast võib aastat hinnata positiivselt ja ma loodan, et see pankrotilaine kestab veel ka järgmisel aastal. Siis toimubki korrastumine ja puhastumine. Need, kes sellesse lainesse satuvad, on ise süüdi.

Tänu sellele, et omaaegsed erastamised olid nagu rahva kingitus väiksele grupile ettevõtjatele, ei ole ka meie majandus kokku varisenud. Sellel aastal on see kingitus suudetud kena vaheltkasuga välismaalastele maha smugeldada ja see on võimaldanud majandusel püsida.

Kui võrrelda seda eelmise aastaga, siis 1997 oli kogu majanduse jaoks edukam aasta. Näiteks investeerin-

gute maht oli suurem. Sellel aastal on küll väliskapitali Eestisse rohkem sisse voolanud, kuid see peegeldab meie majanduse mahamüümist võõrkapitalile. Meie majanduse arengust ei saa aga sellega seoses juttugi olla.

Hetkel kuum