6. jaanuar 1999 kell 22:00

Kas raudtee kontsessioonileppe sõlmimine on põhjendatud?

POOLT

Kontsessioon kiirendab raudtee infrastruktuuri arengut ja on sellepärast positiivne. Muidugi vajavad selgeks rääkimist tingimused, mille alusel teised raudtee-

operaatorid saavad tegutseda kontsessionääri käsutuses olevatel teedel.

Raudtee vajab mahukaid investeeringuid ja kui investori käest küsitakse raha, siis on loomulik, et investor soovib saada garantiid. Ma ei kommenteeriks, kas kontsessioon on see kõige parem garantii. Kui aga spetsialistid ja analüütikud otsustasid, et selline garantii investorit rahuldab, ja Eesti Raudtee praegune omanik otsustasid, et võib sellise garantii anda, siis järelikult on see otstarbekas.

Kontsessiooni ei tasuks vältida, oluline on lepingu sisu. Ma ei usu, et see kontsessioonileping sunnib meie firmat oma tegevust lõpetama. Nii palju, kui mina olen selle lepinguga tutvunud, on seal olemas garantiid, mis sellise ohu välistavad.

Raudtee investeeringute vajadus on isegi suurem kui kuus miljardit krooni ja mida kauem erastamisega viivitada, seda suuremaks see summa kasvab.

VASTU

Selle kontsessiooniga sunnitakse meie firma loobuma oma põhitegevusest -- külmkaupade veo korraldamisest Eestis. Minu teada on sellise kontsessiooni vastu ka riigikontroll ja konkurentsiamet.

Jääb arusaamatuks kontsessiooni põhjendamine investeeringute vajadusega. Investeeringute aluseks on äriplaan. Tundub, et Eesti Raudtee juhtkond ei ole võimeline teenima tulu ja püüab halba tööd põhjendada mingi müstilise investeeringuvajadusega. Praegusel hetkel on kontsessiooni mõte selles, et tuua Eesti Raudtee tippjuhtkonda spetsialistid, kes suudaksid koostada paremad äriplaanid ja avada sellega krediidiliinid.

Keegi ei ole rääkinud, kui palju selline kontsessioon kogu Eesti ühiskonnale maksma läheb. Mina ei näe praeguse tariifitaseme juures sellele 5,9 miljardi krooni suurusele investeeringute mahule katet ja tõenäoliselt tõusevad pärast erastamist raudteevedude tariifid.

Kontsessioonile alternatiivi ei ole vaja kaugelt otsida. Läti ja ka Venemaa lähevad seda teed, et avavad raudteeturu ettevõtetele. Seal ei moodustata monopoli, vaid raudteeinfrastruktuurile lubatakse mitu ettevõtet. Raudteevedudest huvitatud ostavad endale vedurid ja vagunid ning saavad konkursi korras endale infrastruktuuri läbipääsuaja ehk raudteeliini.

Hetkel kuum