10 jaanuar 1999

Maareform Tallinnas jätkus eelmisel aastal kiirenevas tempos

Tallinna 15 824 hektari suurusest haldusterritooriumist oli mullu detsembri lõpuks erastatud 3582,2 hektarit maad ehk 22,6 protsenti.

Mullu sai linn maa erastamiseks 5079 korraldust võrrelduna 783ga eelnenud, 1997. a. Korralduste saamine jätkus kuude kaupa tõusvas joones, ütles Tallinna omandireformiameti juhataja Vladimir Viies. Maa erastamise lepinguid sõlmis Tallinn eelmisel aastal 3198. 1997. aastal oli sõlmitud lepingute arv 619.

Viies tõi näiteks korralduste ja lepingute kasvava arvu kuude lõikes -- mullu septembris sõlmiti 298 maa ostu-müügi lepingut, oktoobris 283, novembris juba 420 ja detsembris 419 lepingut.

Kui maa erastamine sellises tempos jätkub, jõuab maareform Tallinnas Viiese hinnangul lõpule 2001. a keskel.

Reformi kulgu võivad Viiese sõnul pidurdada Harjumaa aeglane asjaajamine ja kohtuvaidlused. Mullu kiirenes maareformi tempo seoses veebruaris lihtsustunud avalduste läbivaatamise korraga. See sisaldab nii krundi määramist kui ka maa erastamist.

Maa ostueesõigusega erastamise taotlusi oli linnale selle aasta jaanuariks esitatud 10 392, millest on lahendatud 7608 taotlust. Laekuvate taotluste hinnanguline maht on 18 000.

Ettemaksu EVPdes on elanikud maa ostueesõigusega erastamisel tasunud 4008 juhul, kuigi linnavalitsus on väljastanud 5163 teatist.

Pealinn alustas mullu ka korteriomandi seadmist korteriühistutele.

Võrreldes 1997. aastaga on omandireformi tempo Tallinnas eelmisel aastal kümnekordistunud.

Maa tagastamine algas Tallinnas 1993. a. Maareform koosneb ostueesõigusega maa erastamisest, maa tagastamisest-kompenseerimisest ning munitsipaliseerimisest.

Autor: BNS

Hetkel kuum