19. jaanuar 1999 kell 22:00

USA seab prioriteete

President Clinton kasutas juhust, et rõhutada: tema valitsemisaeg tähendab USA-le enamat kui seksiskandaal ja tagandamisarutelu kongressis. Ta tõi esile need põhiseisukohad, millest tema administratsioon on juhindunud kuus aastat ja juhindub kuni valimisaja lõpuni. Esiteks valitsusaparaadi vähendamine ja efektiivsemaks muutmine ning selle tegevuse keskendamine valijate seisukohalt olulistele valdkondadele. Teiseks peab ta vajalikuks suurendada keskvalitsuse osa koolistandardite loomisel ja koolide eelarvest kinnipidamise jälgimisel. Kolmandaks tegi ta ettepanekud miljonite kindlustamata kodanike meditsiinilise teenindamise parandamiseks ja eakate kodanike tervisekindlustuse programmi Medicare täiustamiseks.

USA elanikkond vananeb ja järgmise 20 aasta jooksul muutub pensionisüsteem riigile järjest koormavamaks. President on seisukohal, et kodanike sotsiaalse turvalisuse tagamine on prioriteetne riigieelarve ülejäägi kujundamise ees, mille kongress on valinud oma eesmärgiks.

USA president nimetas ka Ühendriikide välispoliitika rõhuasetussuunad. USA püüab jätkata maailma kaubanduse liberaliseerimist, näiteks uue läbirääkimisvooru abil. Kuid teisest küljest peab ta vajalikuks täpsemalt reguleerida rahvusvahelist finantssüsteemi, et ülemaailmseid finantskriise ennetada ja ära hoida. Kolmandaks peab USA oluliseks rahvusvahelise terrorismi ohjeldamist.

Valge Maja loodab, et president Clintoni kogu riigis ülekantud kõne ja seal esitatud populaarsed tegevussuunad aitavad veelgi suurendada presidendi populaarsust, võtta advokaatide Charles Ruffi ja Gregory Craigi juhtimisel presidendi süüasja arutava senati suhtes märksa ründavam hoiak ning saavutada presidendi õigeksmõistmine.

Autor: FT

Hetkel kuum