Silva Männik • 21. jaanuar 1999 kell 22:00

Seltsid loobuvad 2000. aasta arvutihädade korvamisest

Eesti kindlustusseltside liidu tegevdirektor Katrin Hanko rääkis, et järgmisel nädalal alla kirjutatava memorandumi kohaselt soovitab kindlustusseltside liit seltsidel 2000. a arvutiprobleemidest tulenevaid kahjusid mitte hüvitada. Seetõttu kirjutatakse edaspidi sõlmitavatesse ja sajandivahetuse perioodi langevatesse kindlustuslepingutesse sisse välistus arvutivea põhjustel tekkinud kahjude hüvitamise kohta. Loomulikult ei peeta mõttekaks eraldi kindlustustoodete väljatöötamist arvutiprobleemidest tulenevate riskide katmiseks.

«Kogu maailmas on enamik kindlustusteoreetikuid seisukohal, et 2000. a probleemide näol ei ole tegu kindlustatava riskiga,» rääkis Hanko. Esiteks on see ette teada ning kõikidel on võimalik parandusi teha. Teiseks ei ole seda riski rahalises väärtuses võimalik hinnata, kuna puudub statistika.

ASA Kindlustuse kindlustusdirektor Jaak Soobik ütles, et ASA Kindlustus hakkab 2000. aasta arvutiprobleemidest tulenevate kahjude hüvitamisi välistama alates veebruarist sõlmitavates lepingutes. See võib Soobiku sõnul hõlmata väga mitmeid valdkondi alates elektroonika, andmebaaside või signalisatsioonisüsteemidega seotud vara kindlustamisest kuni reisikindlustuseni välja.

«Näiteks kui 2000. a vea tõttu jääb lennuk välja lendamata, siis kindlustusselts piletiraha ei korva,» selgitas ta. Kui klient selle klausliga ei nõustu, siis Soobiku sõnul temaga kindlustuslepingut ei sõlmita.

Soobik lisas, et varem sõlmitud kindlustuslepingutesse on sellist klauslit raske panna ning reeglina ASA seda ka ei plaani. «Kui on aga näha suurt riski ja tegu on pikaajalise poliisiga, võidakse erandeid üritada teha,» lausus ta.

Rein Miller ESS Grupi sisekontrolli osakonnast ütles, et 2000. a riski välistamine kindlustuslepingutes ei ole meeldiv uudis. Kui aga peaks juhtuma, et seda palutakse teha tagasiulatuvalt kehtivatesse lepingutesse, siis ESS sellega vaevalt nõustub, väitis ta.

Hansapanga projektijuht Ants Sinitsyn rääkis, et 2000. a probleemide välistused kindlustuslepinguis on maailmas levinud, kuid tuleb arvestada kliendi ettevalmistust selle ohu vältimiseks. Hansapanga kindlustuslepingud on Sinitsyni sõnul sõlmitud Inglismaal, Lloyd'sis, kes jäi panga ettevalmistustega rahule. 2000. a riskide maandamisega arvestab Hansapank ka teisi lepinguid sõlmides. «Seadmete- teenuste sisseostmisel on meie lepingutel lisavorm, kus müüja garanteerib toimimise sajandivahetusel,» lausus ta.

Hetkel kuum