Meelis Kitsing • 25 jaanuar 1999

Ettevõte saab turundustegevuse tulemusi mitut moodi mõõta

Paljud ettevõtted peavad turundustegevuse mõõtmist peaaegu võimatuks või tehakse seda vaid ühest kriteeriumist lähtudes.

Piirdutakse vaid turundus- ja/või müügikulude analüüsiga või läbimüügi kasvu protsendi arvutamisega.

Iseenesest tuleb finantskriteeriumist muidugi lähtuda, sest iga firma eesmärk on teenida omanikele raha, ent finantsnäitajaid mõjutab väga palju muudki.

Turundus on mõõdetav ja vastavalt vajadustele mitmel viisil.

Kõige levinum viis on kontrollida iga-aastase turundusplaani täitmist. Siin võib analüüsida müügitulemusi, turuosa suurust, turunduskulude ja müügitulude suhet ning tarbijate suhtumist.

Põhiline, et tulemused vastaksid planeeritud eesmärkidele.

Kasumlikkuse analüüs näitab firma toodete, tegevusterritooriumite, turusegmentide ja kaubakanalite sissetoodud tulu. See aitab eristada nõrgemad lülid ja üksused tugevamatest.

Otsemüügi, reklaami ja müügi edendamise puhul on võimalik mõõta efektiivsust.

Seda saab arvestada kontaktide arvu, sellele kulutatud rahahulga ja tehtud ostude arvu suhte abil.

Selline analüüs muidugi eeldab standardi loomist eelneva tegevuse baasil ning pidevat andmete analüüsi.

Samuti saab mõõta turundust pideva strateegilise kontrolli abil, mis näitab kas firma turunduseesmärgid vastavad üldse turul valitsevale ja ennustatavale olukorrale.

Eriti tähtis on see pidevalt muutuvatele turgudele, kus vananenud strateegiast lähtumine võib viia kurbadele tulemustele.

Arvesse tuleb võtta turul valitsevat suhtumist, turunduseks vajalikku informatsiooni, turundusorganisatsiooni strateegilisi ja operatsioonivõimalusi ning võimalikke probleeme.

Eesmärk on luua nii lühi- kui ka pikaajaline tegevusplaan turundustegevuste tõhustamiseks.

Iga firma turundustegevust mõjutab paratamatult see, kuidas kliendid suhtuvad tema brand'i (olgu see ettevõte tervikuna või toodete/teenuste lõikes).

Seega on oluline pidev brand'i väärtuse mõõtmine klientide küsitlemise teel. Klientide hoiak määrab brand'i väärtuse ning järsk muutus selles hoiakus kajastub automaatselt mõne aja pärast ka finantsnäitajates.

Brand'i väärtuse pidev mõõtmine aitab ennetada probleemide teket ning muuta juba eos ebatõhusat turundustegevust.

Turundustegevuse mõõtmise viisid kannavad kõik sama eesmärki: tagada võimalikult õige turundustegevus ja seeläbi firma edukas käekäik.

Ühest kriteeriumist lähtumine firma turundustegevuse mõõtmisel pole piisav ja loob vildaka pildi ettevõtte tegevuse tulemustest.

Õige ettekujutuse jaoks tuleb mõõta mitmel viisil ja siis alles järeldused teha.

Hetkel kuum