Ranno Tingas • 31. jaanuar 1999 kell 22:00

Mitteresidendi käibemaksust

Käibemaksuseaduse § 14 lg 4 järgi tagastatakse teatud tingimustel mitteresidendist juriidilisele isikule Eestis kaupade ja teenuste ostmisel makstud käibemaks. Mitteresidendile tagastatakse käibemaks juhul, kui tema asukohamaal kehtivad samal tegevusalal tegutsevale Eesti residendile samasugused käibemaksu soodustused.

Selleks, et saada tagasi 1998. aastal makstud käibemaksu, tuleb sellekohane taotlus Tallinna juriidiliste isikute maksuametile esitada hiljemalt 30. juunil 1999. aastal.

Kuna maksuamet tagastab käibemaksu hiljemalt kuue kuu jooksul taotluse saamisest, tasub käibemaksu tagastamise taotlus esitada võimalikult kiiresti. Käibemaksu tagastamise taotlus esitatakse korraga kõigi möödunud kalendriaasta arvete kohta.

Taotlus esitatakse uuel vormil, mille rahandusminister kinnitas möödunud aasta viimastel päevadel.

Selleks, et mitteresident saaks tagasi Eestis makstud käibemaksu, peab ta olema käibemaksukohustuslane oma asukohamaal. Selle fakti tõenduseks tuleb maksuametile koos taotlusega esitada välisriigi maksuhalduri tõend selle kohta, et mitteresident on oma asukohamaal käibemaksukohustuslane.

Eestis kalendriaasta jooksul makstud käibemaks peab kokku olema vähemalt 4000 krooni. Eestis käibemaksu tasumise tõenduseks peab mitteresident maksuametile esitama originaalarved, mis peavad vastama käibemaksuseaduse § 24 nõuetele, ning koopia igast arvest.

Taotluse võib esitada mitteresident ise või tema volitatud esindaja. Viimasel juhul tuleb taotlusele lisada ka volikiri.

Rahvusvahelisi kauba- ja reisijatevedusid teostavatele mitteresidentidele kehtivad käibemaksu tagastamisel lisatingimused.

Hetkel kuum