4. veebruar 1999 kell 22:00

Klient saab Kloostrimetsas kauni kodu

Kurb on tõdeda, et Äripäev, mis peaks toetama ettevõtlust, mustab ühe ettevõtte äriplaani (vt «Kloostrimetsas saab maja asemel osaku», ÄP, 22.01). Teisest küljest täname ajalehte, kes tegi omal algatusel reklaami meie elamuprojektile «Kodu 2000».

OÜ Wicom pakub tõesti klientidele kinnistuid, millel on elamu või millele on võimalik ehitada tellimusena ehitis. Juriidilistel ja füüsilistel isikutel on võimalik osta ka osaühingu osak, kellele kuulub ehitis või kelle tellimusel ehitis rajatakse.

Millise skeemi valib klient, jääb tema otsustada. Me pole ühtki varianti kellelegi peale surunud. Meil on kliente, kes on otsustanud soetada kinnistu füüsilise isiku nimele. Artikli autor, teadmata, et analoogset skeemi kasutatakse Skandinaaviamaades laialdaselt, püüab eksitava uudispommina kahjustada nii osaühingu kui riigi majanduse usaldatavust.

Leiame, et artikkel on kahjustanud Wicomi mainet ja tekitanud meie klientides kahtlusi, samas pole toodud väidetega tõestatud ühtegi seadusevastast tegu. Rõhutame, et ehitusteenuste osutamine ning kinnisasjade ja väärtpaberite võõrandamine on täiesti erinevad tehingud, seejuures kinnisasjade ja väärtpaberite võõrandamine pole kunagi olnud käibemaksuga maksustatav.

Wicom on oma suhted Tallinna maksuametiga hoidnud selged, oleme ametiga konsulteerinud ja selgitanud oma äriplaani. Regulaarselt kontrollitava ettevõttena oleme oma kohustused alati täitnud täpselt. Meil on vaidlus maksuametiga 1997. aasta käibemaksu osas, kuid arvame, et vaidluse lahtiseletamine ei paku laiemat huvi, sest see ei puuduta osakute ostjaid (meie kliente) ega ühiseid käibemaksukohustuslasi.

Maksuameti ebamäärased ähvardused artiklis pole asjakohased. Rõhutame, et maksuameti peadirektor on rikkunud maksukorralduse seaduse § 11, mille kohaselt maksuhaldur võib avaldada teavet maksumaksja kohta ainult maksumaksja kirjalikul nõusolekul. Seda pole meilt küsitud.

1998. a kontrollis maksuamet kolmel korral Wicomi raamatupidamist ning aktsepteeris käibemaksu tagasisaamise. Wicomi äriplaan on eksperteeritud audiitorfirmas ning kahes advokaadibüroos. Samuti on seda aktsepteerinud kaks suuremat panka. Lähiajal kavatseb Wicom tulla kinnisvaraturule kliendisõbraliku laenupaketiga «Kodu 2001» raames (intressiga 9-- 10%, laenu pikkus 10 aastat).

Mille siis saab ostja Kloostrimetsas? Selline oleks võinud olla küsimus. Ja vastus oleks: kauni looduse, palju värsket õhku, inimsõbraliku elukeskkonna, mugavustega, kaasaegse, perele sobiva elamise.

Hetkel kuum