Ranno Tingas • 28. veebruar 1999 kell 22:00

Kulud tulust maha kaks korda

Käesoleval aastal on riigikogu põhjalikult muutnud tulumaksuseaduse § 181, mille alusel on võimalik soodsatel tingimustel maksustatavast tulust täiendavalt maha arvata põhivara soetamismaksumus ning parendamise ja täiendamise kulud või maksustatava tulu puudumisel kanda mahaarvatav summa edasi kuni seitsmele järgnevale maksustamisperioodile.

Muudatused jõustusid tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 1998.

Olgu kohe öeldud, et tegemist on mahaarvamistega, mis on lisaks muudele tulumaksuseaduses toodud põhivaraga seotud mahaarvamistele. Seega saab teatud tingimustel põhivara soetamismaksumuse ning parendamise ja täiendamise kulud tulust kaks korda maha arvata. Esmalt arvatakse soetamismaksumus ning parendamise ja täiendamise kulud § 181 alusel maksustatavast tulust maha või kantakse edasi. Edasi amortiseeritakse sama põhivara ning selle täiendamise ja parendamise kulud arvatakse maha tavalises korras.

Mahaarvamisi võib teha nii ettevõte (v.a krediidiasutus ja Hüvitusfond) kui ka füüsilisest isikust ettevõtja. Tingimuseks on, et põhivara asub ning selle soetamine, parendamine ja täiendamine on toimunud Eestis, väljaspool Tallinna, Saue ja Keila linna ning Harku, Saue, Saku, Rae, Jõelähtme ja Viimsi valda. Arvesse läheb vaid amortiseeritav materiaalne põhivara, mille soetusmaksumus on üle 5000 krooni. Mahaarvamisele § 181 alusel ei kuulu autoregistrisse kantavate või kantud mootorsõidukitele tehtud kulutused. Põhivara soetamine, täiendamine ja parendamine peab olema tehtud maksustamisperioodi jooksul.

Arvestada tuleb aga sellega, et kui kasutatakse § 181 sätestatud võimalust, kuid põhivara müüakse kahe aasta jooksul pärast selle soetamist, parendamist või täiendamist, liidetakse § 181 alusel maha arvatud kulud tagasi müüja maksustatava tulu hulka.

Hetkel kuum