1 märts 1999

Keskhaigekassa eelarve ülelaekumus mullu 4,3%

Keskhaigekassa andmeil maksid tööandjad mullu sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa 649 718 kindlustatu eest ning 20 254 füüsilisest isikust ettevõtjat maksid oma tulult maksu ise.

Haigekassa kuludest suurima osa moodustab kindlustatutele osutatud raviteenuste eest tasumine. Möödunud aastal kulus raviteenustele 2,439 miljardit krooni ehk 99,5 protsenti plaanist.

Töövõimetushüvitistena maksis haigekassa mullu 662 miljonit krooni, mis on ligi 11 protsenti plaanitust enam.

Keskhaigekassa direktor Maris Jesse ütles eile pressikonverentsil, et töövõimetushüvitistena välja makstud summa on plaanitust suurem, sest palgatase oli mullu plaanitust suurem, vastavalt laekus rohkem ka maksu ning tuli teha väljamakseid.

Ravimite soodusosa kompenseerimiseks oli mullu planeeritud 225 mln krooni. Haigekassa maksis apteekidele selle kululiigi katteks tegelikult 360 mln krooni, mis on planeeritust 60% enam.

Ravikindlustust korraldava 17 piirkondliku haigekassa ja keskhaigekassa tegevuskuludeks läks mullu 33 mln krooni. Haigekassale laekus pangaintressidena 27 mln krooni.

Selle aasta ravikindlustuse eelarve maht on 4,119 mld krooni.

Autor: BNS

Hetkel kuum