Tanel Raig • 15. märts 1999 kell 22:00

Kindlustajate raha lugemise aeg

Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni (ERAA) TIR-osakonna juhatajal Lauri Lustil on kiired päevad. Ettevalmistamist vajavad nõuded Inges, Leks ja ASA Kindlustusele, kes kindlustavad ERAA eritingimuste nime all autovedajate garantiisid TIR-tollisüsteemi ees. Esimestel 1996. aastal välja antud eritingimustel täitub kaks aastat ja kolm kuud ehk kehtivusaeg, mille jooksul on võimalik esitada kahjunõudeid.

Esimeste kahjunõuete esitamisest saab proovikivi TIRi tagatissüsteemile Eestis.

Enamik kindlustusseltse on loobunud TIRi riskide kindlustamisest juba enne esimest proovikivi. Loobumise põhjus on suur risk Venemaal toimuvate tollipettuste tõttu.

Kolmel TIRi riskide kindlustamist jätkaval kindlustusseltsil tuleb alla neelata ligi 29 miljoni kroonine kahjusumma. Sellise summa ulatuses on Lauri Lusti andmetel praegu üleval peamiselt Venemaa suunal kahe aasta jooksul tekkinud kahjunõudeid.

Ähvardavad suurkahjud pole kindlustusseltse siiski veel pannud kaaluma loobumist TIRi riskide kindlustamisest. Inges Kindlustus peab oma garantiiks kuulumist Ingostrahhi gruppi, mille kaudu teostab edasikindlustamist. Ingostrahh on harjunud laevade jm suuremate objektide kindlustamisega, Eesti autovedajate tolliriskid on neile tühine risk.

Leks, kes peab endale kuuluvaks 10--20% ülalolevatest kahjunõuetest, kinnitab samuti, et ei pea plaani lõpetada TIRi garantiide kindlustamist. Kõne alla võib tulla kindlustuspoliisi hinna tõstmine.

Kindlustuste lahkumisel TIRi tagatissüsteemist oleksid alternatiivid nukrad. Vedaja peab deponeerima tagatiseks olevad 50 000 dollarit. Sellises suuruses vabu käibevahendeid pole aga praegu vist ühelgi Eesti autovedajal. Teine võimalus on pantida oma veokid, ERAA-le, kes võtab garandi kohustused enda kanda. Seegi pole meeldiv väljavaade, sest arvestades praegust kahjusust peaks vedajad kahe aastaga loovutama ERAA-le oma autosid ca 28 miljoni krooni eest.

Hetkel kuum