17 märts 1999

Jututoast abi veel vähe

USA üks suurimaid internetiväravaid Yahoo pakub jututubasid alates romantilise jutu ajamisest ning lõpetades äritehingute sõlmimisega.

Eesti paarikümnes sagedamini kasutatavas jutukas räägitakse peamiselt mõtteta juttu, millelegi asjalikule satub küllaltki harva.

Eesti internetivärav XXL pakkus mõni aeg tagasi välja eraldi jututoad ärikontaktide loomiseks, diskussiooniks, teismeliste toaks ja flirdiks. Elu aga näitas, et ülikiirelt sai populaarseks flirt, teistes jututubades ei käidud üldse ja need kaotati.

Ainukesed jututoad, mis püüavad olla spetsialiseerunud, on Eesti satelliidifirmade Sateks ja Satex satelliidikanalite koodide otsimise jutukad. Sateks ja Satex annavad nõu satelliidialaste probleemide lahendamiseks.

Jutukate kaudu äri tegemine piirdub seni arvutite müügiga. Hea müügimees saab jutuka kaudu müümisega hakkama küll.

«Mina ise olen jutuka kaudu arvutialast abi saanud näiteks,» sõnab jutukate igapäevane külastaja, kes töötab arvutihoolduse alal.

Eesti ajakirjanikud kasutavad jututubasid küllaltki palju. Erinevate, tihti võõraste inimeste intervjueerimine on jutukas isegi parem kui telefoni teel, sest sealt saab võtta tsitaate täpselt nii, nagu kodanik on öelnud.

«Mina istun siin siis, kui olen oma töö ära teinud,» räägib üks jutuka kaudu intervjueeritud võrguadministraator. Jutukas on lõbuasi, leiab ta.

Väga palju käib jututubades koolilapsi, kes Tiigrihüppe programmi abil on saanud koolis ligipääsu Internetile ning vahetundide ajal näitavad oma andekust ropendamisega. Õnneks on enamikus jututubades olemas väljaviskajad, kes koolijütside elu raskeks teevad.

Väljaviskajaid pole näiteks pornoajakirja Maaja jutukas. Seal on ainsaks võimaluseks ropendajatest pääseda teatud käskude abil neid ignoreerida.

Ka kunagine jututubade liider OK Jutukas on paljude arvates muutunud koolilaste paradiisiks, kuigi mõnedes OK Jutuka kanalites käivad ka korralikud inimesed.

Miks on virtuaalseid jututubasid nii palju, sh eraisikute kodulehekülgedel, kuid aktiivselt kasutatavaid nii vähe?

Inimesed käivad peamiselt jututubades, mis tunduvad esmapilgul mitte kellegi omad olevat ning mille aadress on lühike, ilma lisanditeta.

Tavaliselt paneb amatöörist kodulehekülje tegija oma jutuka aadressile, mis on näiteks: www.server.ee/~ minunimi/jutukas, kuigi lihtsam on www.jutukas.ee.

Paljud, kel on oma koduleheküljel jututuba, käivad suurtes jutukates seda reklaamimas, kuid sageli sellist pealesuruvat käitumist ei sallita ning need inimesed visatakse lihtsalt välja.

Enamikul suurtel jututubadel on oma kogukonna kokkutulekudki. Reeglina kipuvad need paraku olema väljasõidud maale kuhugi talusse, kus tarbitakse tohutul hulgal alkoholi.

Samas on jutuka kokkutulek hea võimalus tutvuda inimestele, kes muidu ainult virtuaalmaailma kaudu suhtlevad ja üksteist jutukanimedega tunnevad.

Jutuka kaudu võib saada inimesega sõbraks või lausa elukaaslaseks, kuid jutukas kena inimesena tunduv isik võib elus endast ka midagi vastupidist kujutada.

Autor: Sten A. Hankewitz

Hetkel kuum