23. märts 1999 kell 22:00

Kas teie firma tegutseb Poola turul?

Poolaga ei ole meil veel kontakte ja me ei ole alustanud oma toodete eksporti sealsele turule. Oleme praegu piirdunud Balti turuga ja oleme just sellele turule üritanud kontsentreerida oma ressursse.

See muidugi ei tähenda, et me ei jälgiks naabruses toimuvat, aga aktiivset tegevust meile praegu Poolaga ei toimu. Homme on see aga kindlasti üks huvitav koht, kuhu toodangut turustada.

Meie ei ole Poola turuga seotud. Ma kardan, et varem või hiljem tuleb Poola kaupade ekspansioon Balti turule ja me peame olema selleks valmis. Kui me ei võta praegu kasutusele abinõusid enda positsioonide kindlustamiseks, siis on hiljem raske Poola kaupa siit turult välja tõrjuda.

Meie firma näeb Poola turgu praegu perspektiivse turuna. Strateegilises plaanis on meil kavas käivitada tütarettevõte Leedus, mille abil hakata kaitsma oma positsioone Balti turul ja siis sealt edasi minna ka Poola turule.

Poola turg ei ole meie firma jaoks väga kõrgele kohale tõusnud ja pole meile esmatähtis. Loomulikult on iga uus turg teretulnud ja kindlasti me teeme tööd ka selles suunas, aga mingit konkreetset tegevust Poola suunas ei ole me seni arendanud. Me ekspordime märgatava osa toodangust Skandinaavia turule.

Üldiselt ei ole me Poolas tegutsenud. Varemalt tegutsesime aktiivselt küll Ukrainas ja Valgevenes, kuid praegu oleme tagasi tõmbunud ja suunanud peamise tähelepanu Eesti turule.

Kohalik turg on küll väike, aga siin on risk ka oluliselt väiksem. Mul sõbrad tegutsesid aktiivselt idaturgudel, kuid selle, mis nad sealt võitsid, kaotasid ikkagi lõpuks. Poola mineku peale ei ole ma sellepärast mõelnud.

Meie ei oska Poolas küll Vene turule alternatiivi näha. Hinnatasemed on seal niivõrd erinevad ja palju Poola tootjate kasuks. Poola me kaupa ei turusta ja ei näe ka lähiajal võimalust, et meil võiks Poola turu vastu huvi tekkida.

Poola ettevõtjate aktiivsema tegevuse tõttu on reaalne, et tiheneb konkurents Balti turul. Näiteks kaitseb Poola oma turgu, aga meie turg on kõigile avatud. Ma ei oska nimetada ühtegi asja, mis seab Eesti tootjaid Poola tootjatega võrreldes paremasse seisu. Usun, et ka Poolaga hakkavad ilmnema sellised tendentsid nagu Leeduga, et vabakaubandusleping on küll sõlmitud, kuid kui see ei ole Leedule kasulik, siis mitmete võtetega lepingu toimimine peatatakse.

Hetkel kuum