24. märts 1999 kell 22:00

WTO-kõnelus lõppfaasis

Töögrupp arutas ametlikul istungil Eesti välisministeeriumi teatel ka Eesti kohustusi kajastava liitumisprotokolli teksti, mille lõpliku versiooni väljastab WTO liikmesriikidele lähiajal.

Järgmine töögrupi ametlik istung toimub aprilli alguses, siis on kavas kogu Eesti liitumispakett heaks kiita. Seejärel peab töögrupi otsuse kinnitama WTO peanõukogu.

Eesti liitumispakett WTO-ga, mis koosneb liitumisprotokollist, koondtabelitest ja töögrupi raportist, peab läbima liikmesmaade sisemised kooskõlastusprotseduurid.

Eesti liitumisprotsess WTO-ga on ministeeriumi teatel jõudnud formaalse kooskõlastamise faasi.

WTO täisliikmeks saamise eelduseks on 21 seadusandliku akti ratifitseerimine riigikogus 31. oktoobriks.

Eesti on pidanud WTOga liitumise läbirääkimisi üle kolme aasta. Eelmisel aastal saatis Eestit WTO läbirääkimistel ebaedu, sest igas läbirääkimiste voorus ilmnes uusi takistusi.

Tänavu veebruaris lõpetas Eesti kahepoolsed läbirääkimised WTO liikmesriikidega.

Kui Eesti ei saa WTO ühinemiskutset sel kevadel, võib liitumine organisatsiooni sisemiste ümberkorralduste tõttu edasi lükkuda määramata tähtajaks.

Balti riikidest sai esimesena WTO liikmeks Läti.

Autor: BNS

Hetkel kuum