Kaja Koovit • 29 märts 1999

Hüvitusfondi kinnine emissioon läheb finantsasutustele aprillis

Aastase tähtajaga 100kroonise nominaaliga obligatsioonide müügihind EVPdes kehtestatakse lähtuvalt erastamisväärtpaberite kaalutud keskmisest tehinguhinnast Tallinna väärtpaberibörsil ajavahemikus 10. märtsist kuni 10. aprillini. Emissiooni hinda ja põhiintressi arvestades kujuneb obligatsioonide aasta tootlikkuseks 11,5%. Emissiooni esmaslevitamine toimub 12.--14. aprillini.

Emissiooni mahuks on esialgselt kavandatud 30 miljonit krooni, kuid fondi juhatus ja nõukogu on jätnud endale õiguse mahtu suurendada, rääkis Hüvitusfondi juhatuse esimees Aare Tammemäe.

Siiani on Hüvitusfondi obligatsioonidele makstud lisaintressi vastavalt fondi majandustulemustele. Praegu majanduslikel põhjustel lisaintressi ei maksta ja Tammemäe sõnul on fondi eesmärgiks muuta intressi kujunemine võimalikult selgeks ja läbipaistvaks. Obligatsioonidele makstavad intressid on nagu pangahoiuste intressid tulumaksuvabad.

XIII emissioon on kinnine ja suunatud finantsasutustele. Finantsasutuste käes on juba üle poole välja lastud obligatsioonidest, mida võib võrrelda krooni võlakirjadega. Turul valitseb suur huvi Eesti krooni võlakirjade vastu, põhjendas Tammemäe suunatud emissiooni kasuks otsustamist.

Hüvitusfond ei ole eelmise aasta suvest obligatsioone emiteerinud, mistõttu kinnine emissioon annab võimaluse turul valitseva olukorraga tutvuda, lisas Tammemäe.

Hansapanga Asset Managementi juhataja Hannes Raag möönis, et Hüvitusfondi obligatsioonid on finantsasutustele huvipakkuvad. Samas sõltub huvi konkreetsest firmast, sest näiteks rahaturufond ei saa esmasemissioonist võlakirju EVP riski tõttu osta.

Selle aasta esimene avalik emissioon toimub kavade kohaselt mai lõpus. Kokku plaanib Hüvitusfond sellel aastal obligatsioone välja lasta vähemalt 100--130 miljoni kroonises mahus. Tammemäe sõnul langeb emissioonide põhirõhk sügisesse, mil toimub kaks 40 miljoni kroonise mahuga avalikku emissiooni.

Tammemäe ei välistanud kinnise 20--40 miljoni kroonise mahuga välisinvestoritele suunatud emissiooni toimumist veel sel poolaastal.

Hüvitusfond on korraldanud 12 obligatsioonide emissiooni. Obligatsioone on emissioonide käigus ostnud ligikaudu 15 000 investorit. Võlakirju on emiteeritud ligi poole miljardi krooni väärtuses, Hüvitusfondi on paigutatud üle 1,5 miljardi EVP-krooni. Intresse on makstud ligi 107 miljonit krooni.

Hetkel kuum