30. märts 1999 kell 22:00

Traadita arvutivõrku saab ühendada liikuvaid ja ajutisi töökohti

WLAN (ingl. Wireless LAN ehk juhtmeta kohtvõrk) on arvuti kohtvõrk või selle osa, kus andmeid kantakse edasi traditsioonilise juhtme asemel raadiolainetega.

Üheks WLANi kasutusvaldkonnaks on eraldiseisvate seadmete ühendamine kohtvõrku. Näiteks saate panna lao arvuti kontori võrku nii, et pole vaja kaablit vedada. Seejuures on installatsioon äärmiselt lihtne ja mugav. Samas saab kasutada tavapärast tarkvara, vältides nii kulutusi spetsiaaltarkvarale. Traadita ühendusega võib ületada igasuguseid takistusi -- sõiduteid, kraave, hooneid jms.

Tehnilise lahenduse seisukohast on traadita ühenduse loomiseks liikuval arvutitöökohal vaja soetada sobiva liidesega raadioseadmed. Sülearvutile sobib standardne PCMCIA kaart, PC-tüüpi lauaarvutile sisemine lisakaart või väline adapter, kohtvõrgu külge aga ühendatakse tugijaamad.

Kui näete vajadust laiendada oma traadita arvutivõrku tulevikus, on otstarbekas kasutada kohe suurema kiirusvaruga seadmeid -- tugijaamu (ingl. accesspoint ehk juurdepääsupunkt). Siis võite hiljem liita uusi tugijaamu ning tagada roaming'u ehk leviala mobiilsete seadmete liikumisel ühe tugijaama levialast teise.

Tööpinke, trükiseadmeid, modemeid jms, mida juhitakse järjestikliidese kaudu arvutiga ühendades, saab kasutada ka traadita arvutivõrgu abil. Näiteks saab kauplus suuri reklaamtabloosid muuta liikuvaks ja tõsta neid juhtmeid ühendamata ühest kohast teise.

Traadita arvutivõrgu abil loodud liikuvat töökohta on lihtne kasutada ajutistel muutuvast töökorraldusest tingitud töökohtadel. Kui firmal on varuks paar traadita arvutivõrgu seadet, pole hooajaline müük, aasta inventuur, kolimine, väliüritused, spordivõistlused ja muu ajutine ümberkorraldus arvutivõrgus probleem. Ootamatult tekkinud vajaduse korral saab kohe seada sisse töökoha traadita arvutivõrgu leviala piirkonnas.

Isegi kui liidetav seade asub väljaspool tavalise adapteri või tugijaama leviala, saab töökoha ühendada arvutivõrguga, kasutades laienduspunkti (ingl. k. extension point). Sellisel viisil on võimalik laiendada WLANi tegevuspiirkonda märgatavalt ning saada ühendus ka mitme kilomeetri kauguselt.

FHSS tehnoloogiaga (kõrgendatud turvalisusega andmeülekanne) süsteemid annavad kindluse, et mõni lähikonnas paigaldatav traadita arvutivõrk ei hakka segama ning võõrad võrku ei tungi.

Autor: Marko Maalt

Hetkel kuum