31. märts 1999 kell 22:00

Eesti Telekomi kasum 318 miljonit

Eesti Telekomi vähemusosa eelne kasum oli samas 640 miljonit krooni.

Ettevõte teatas börsile, et kontserni netokäive moodustas 2,89 miljardit krooni. Käive kasvas aastaga 41 protsenti.

Ettevõtte tegevuskulud kasvasid mullu 997 miljonilt kroonilt 1,40 miljardi kroonini ehk samas tempos realiseerimise netokäibega. Eesti Telekomi põhivara kulumieelne tegevuskasum moodustas mullu netokäibest 52,8 protsenti. 1997. aastal oli näitaja 53,9 protsenti.

Eesti Telekomi finantsdirektor Tarmo Amer ütles, et kulumieelse tegevuskasumi ja käibe suhe võib edaspidi pisut langeda, kuid peaks stabiliseeruma 50 protsendi juures.

Grupi emaettevõtte tegevuskulud moodustasid 45 miljonit krooni, millest ligikaudu 38 miljonit krooni oli seotud erastamise ja ettevalmistatava restruktureerimisega.

Amer tõi näiteks, et nimetatud kulude hulgas on suhtekorralduse, auditeerimise ja õigusteenustega seotud kulud.

Põhivara kulum kasvas mullu 1,5 korda 772 miljoni kroonini.

Kulumi kasvu tingis põhivarade mahu kasv ja amortisatsiooninormide suurenemine ning erakorraline kinnisvara allahindlus aasta neljandas kvartalis Eesti Telefoni poolt 99 miljoni krooni ulatuses.

Eesti Telekomi efektiivne tulumaksumäär oli möödunud aastal 14,3 protsenti.

Efektiivse maksumäära alanemise tingis väljaspool Tallinna tehtavatele investeeringutele rakendatav tulumaksuvabastus.

Selle soodustuse otsene mõju järgnevatel aastatel mõnevõrra väheneb, kuna investeeringute summa püsib vaatamata käibe kasvule lähiaastatel stabiilne, selgitas Amer.

Grupi varade maht kasvas aastaga 16 protsenti 3,28 miljardi kroonini.

Eesti Telekomi grupi omakapital moodustas aastavahetusel 1,587 mld krooni.

Autor: BNS

Hetkel kuum