4. aprill 1999 kell 22:00

Aktsionäridele üldkoosolekust teatamine

Alanud on aktsionäride üldkoosolekute buum. Äriseadustik näeb ette üldkoosoleku kokkukutsumise täpse reeglistiku. Nende nõuete rikkumise tagajärjeks võib olla hagi kohtule, millega taotletakse üldkoosoleku otsuste tühiseks tunnistamist.

Äriseadustiku kohaselt tuleb üldkoosolekust ette teatada vähemalt 3 nädalat (korraline üldkoosolek) või 1 nädala (erakorraline üldkoosolek). Üldkoosoleku toimumisest teatatakse aktsionäridele üldjuhul posti teel teate saatmisega. Praktikas pannakse aktsionäridele üldkoosoleku kokkukutsumise teated posti sageli kas siis 3 nädalat või 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist.

Riigikohtu tsiviilkolleegium on oma 01.02.1999. a otsuses esitanud tõlgenduse, mida aktsiaseltside juhatused peaksid arvestama, kui nad asuvad kokku kutsuma aktsionäride üldkoosolekuid. Viidatud riigikohtu otsuse kohaselt vaidlustas ASi Kinnisvaraekspert aktsionär erakorralisel üldkoosolekul vastuvõetud otsused põhjendusega, et talle postitati koosoleku teade 1 nädal enne koosoleku toimumist. Linnakohus jättis hagi rahuldamata ning ringkonnakohus jättis linnakohtu otsuse muutmata. Kuid riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse, märkides, et:

«Äriseadustiku mõtte kohaselt tuleb aktsionärile üldkoosoleku toimumisest teatada ette selleks, et aktsionäril jääks aega koosolekuks ettevalmistamiseks. Seega pidi aktsiaseltsi juhatus saatma aktsionärile erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teate sellise arvestusega, et see jõuaks aktsiaraamatusse kantud aadressile vähemalt 1 nädal enne koosoleku toimumist.»

Seega tuleb riigikohtu tõlgenduse kohaselt saata üldkoosoleku teated arvestusega, et postitöö tavalistel tingimustel jõuaks need vähemalt 1 või 3 nädalat enne koosoleku toimumist aktsiaraamatusse kantud aadressidele.

Autor: Mare Tropp

Hetkel kuum