14. aprill 1999 kell 22:00

Umbsõlm kaela ja täiesti vabatahtlikult

Monopolide omavolitsemisest, nende kujundatavate hindade läbipaistvuse vajalikkusest on ajakirjanduses pidevalt juttu olnud. Tavatarbijat puudutab see kõige valulisemalt side-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonivaldkonnas. Tõde-takse ka seda, et riik ei võta midagi ette hindade regulatsiooni, õiglase konkurentsi tagamise osas.

On ilmselge, et lahendus on ainult konkurentsi tekkimises ehk teisiti monopolide tükeldamises väiksemateks omavahel konkureerivateks firmadeks. Kui eraviisiline elektri tootmine on seadustatud ja on leidnud lahenduse ka elektri ülekande küsimused, siis sama hästi saab teha ka joogiveega.

Eriti lihtne on seda teha Tallinnas, kus on olemas kaks joogivee allikat. On vaja ainult sihikindlat, Raua-Roberti taolist tahtejõulist eestvedajat ja vanker hakkaks veerema.

Paraku on ka teistsuguseid näiteid, mil juba loodud ühistu annab vabatahtlikult oma õigused ära kellelegi teisele suurte kasumite saamise huvides. Siinkohal ei jää muud üle kui ainult õlgu kehitada. Eks sellise metsiku turumajanduse tingimustes, kus me elame, on kõik võimalik, eriti valdkonnas, mis tavainimesele on võõravõitu.

OÜ Mähe Vesi on kavandanud 2003. aastal vabatahtlikult ühineda ASiga Tallinna Vesi. Ja seda olukorras, kus puurkaevu, veetrasside ja kõige sinna kuuluva baasil on juba loodud oma autonoomne veemajandus. Uue puurkaevu vajadusel tuleks see rajada ühistu või laenurahaga. Puurkaevust ammutatava põhjavee hind kujuneks üle viie korra madalamaks Tallinna Vee pakutava joogivee hinnast.

Teiste analoogiliste veesüsteemide puhul kambriumvendi veelademe (mida kasutatakse Mähel) põhjavee omahind oleneb eeskätt puurkaevu (koos reservkaevuga) rajamise maksumusest, puurkaevu tootlikkusest ning veetaseme sügavusest maapinnast ja on 0,2--0,5 krooni kuupmeetri eest.

Mähe Vesi on sõlminud investoriga -- Kuldkuu Investeeringute AS -- lepingu, võiks öelda, orjanduslikel tingimustel: säilitada tarbijale kahe aasta jooksul hind Tallinna Vee keh-testatud tasemel! Praegu on see Tallinnas ligikaudu üheksa krooni kuupmeetri eest.

Arvestades, et ühest kambriumvendi puurkaevust on võimalik ammutada vett 500--700 m³ ümber ööpäevas, on kerge välja arvutada puhastulu, mida teenib oletatav investor.

Paratamatult tekib küsimus, kelle huve teenib Mähe Vee juhtkond.

Hetkel kuum